Giriş
Önceki V. Oylum - Python Kılavuzu Sonraki
Giriş
Telif Hakkı © 2001 Python Software Foundation. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı © 2000 BeOpen.com. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Tüm hakları saklıdır.
Telif Hakkı © 2001 Dinçer Aydın, tercüme. Tüm hakları saklıdır.
Lisans bilgileri için http://www.python.org/2.2/license.html adresine bakınız.
Python kolay öğrenilen güçlü bir programlama dilidir. Verimli yüksek seviyeli veri türlerine sahiptir ve nesne tabanlı programlamaya yaklaşımı basit ve etkilidir. Python'un şık sözdizimi, dinamik veri türleri ve yorumlanan bir dil oluşu onu çoğu alan ve platformda hızlı yazılım geliştirme için ideal yapar.
Python yorumlayıcısı ve geniş standart kütüphanesi kaynak ya da çalıştırılabilir paket olarak Python Web sitesinden alınabilir ve dağıtılabilir. Aynı sitede farklı Python dağıtımları, modüller, programlar ve belgeler bulunabilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan işletim sistemlerinin çoğu için bir Python dağıtımı mevcuttur.
Python yorumlayıcısı C veya C++ (ya da C dilinden çağırılabilen başka bir dil) ile yazılmış veri türleri ve işlevler ile genişletilebilir. Diğer dillerde yazdığınız programlarınıza da Python yorumlayıcısını bağlayabilir ve Python ile ek özellikler eklenebilen programlar yazabilirsiniz.
Bu kılavuz okuyucuya Python dilinin temel özelliklerini, kavramlarını ve sistemini tanıtmaktadır. Örnekleri denemek için el altında bir Python yorumlayıcısı bulundurmak yararlı olur.
Bu kılavuz Python'un bütün özeliklerini ya da yaygın olarak kullanılan her özelliğini açıklamak amacında değildir. Bunun yerine Python'un kayda değer özelliklerinin çoğu tanıtılmaktadır ve dilin tarzı ile ilgili iyi bir fikir verilmektedir. Bunu okuduktan sonra Python modülleri ve programlarını okuyup yazabileceğiniz gibi Python ile gelen geniş kütüphane ile ilgili daha çok şey öğrenmeye hazır olacaksınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
V. Oylum - Python Kılavuzu Başlangıç İştahınızı Kabartalım
Bir Linux Kitaplığı Sayfası