Atıflar
Önceki VII. Oylum - Subversion SSS Sonraki
Atıflar
5.1. Subversion tarafından kullanılan tüm HTTP yöntemleri neler?
5.2. 'bikeshed' de nedir?
5.3. `baton' tam olarak nedir?.
5.4. Arşiv kesilmiş (`wedged') denerek aslında ne kastediliyor?

5.1. Subversion tarafından kullanılan tüm HTTP yöntemleri neler?
Aşağıdaki e-posta her şeyi söylemektedir. Yazarın da altını çizdiği gibi, Subversion aslında henüz tüm WebDAV/DeltaV yöntemlerini kullanmamaktadır, ama muhtemelen günün birinde bu olacak. Bu yüzden eğer bir vekil sunucu kuruyorsanız, bunların hepsine izin verebilirsiniz:
From: Nuutti Kotivuori 
Subject: Re: list of HTTP messages used by svn?
To: "Hamilton Link" 
Cc: 
Date: Sat, 10 Aug 2002 13:51:52 +0300

Hamilton Link şunları yazmış:
>Önerebileceğiniz svn kullandığı tüm HTTP yöntemlerinin listesini
>bulabileceğim bir adres var mı? İlgili belgelerde
>(project_faq.html ve INSTALL dosyası) bulabildiğim kadarı ile,
>svn'nin kullandığı yöntemlerin listesi en azından şöyle:
>
>GET, PROPFIND, REPORT, OPTIONS, MERGE, MKACTIVITY, and CHECKOUT
>
>Fakat bunlar benim sadece özel olarak bulduklarım ve hepsinin
>kullanıldığından da tam olarak emin değilim ve pek de hakkında
>fikir yürütme yanlısı değilim.
>
>Eğer elimde tam bir liste olsaydı, şirketin vekil sunucularına
>bakan yöneticilere birçok kez yerine bir kere giderdim ve
>sorunsuz bir çıkış için gerekli değişiklikleri onlara bildirip
>proxy'de kesintisiz bir svn desteğine sahip olurdum.

http://www.webdav.org/deltav/WWW10/deltav-intro.htm

Listenin bir kopyası burada:

HTTP/1.1: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, TRACE, CONNECT

WebDAV: LOCK, UNLOCK, PROPFIND, PROPPATCH, COPY, MOVE, MKCOL

DeltaV: CHECKIN, CHECKOUT, UNCHECKOUT, VERSION-CONTROL, REPORT,
UPDATE, LABEL, MERGE, MKWORKSPACE, BASELINE-CONTROL, MKACTIVITY

Subversion bunların dışında ne başka bir yöntem kullanmatadır, ne de
bunların hepsini tam olarak kullanmaktadır. Fakat tüm WebDAV/DeltaV
desteğine sahip olmak diğer bir kaç rastgele seçimden daha iyi. Eğer
ayarlara sahip geçerli vekil sunucunuz Squid ise, o büyük ihtimalle
HTTP/1.1 ve WebDAV için gerekli her şeye sahiptir - ve ona sadece
DeltaV eklentilerini eklemeniz yeterli.

Bu listeyi şirketinizin vekil sunucu yöneticisine verebilir ve eğer
isterse daha fazla bilgi için RFC'leri kontrol edebileceğinin
açıklamasını yaparsınız.
5.2. 'bikeshed' de nedir?
Poul-Henning Kamp'ın freebsd-hackers'a gönderdiği iletiye bakınız:
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/faq/misc.html#BIKESHED-PAINTING
5.3. `baton' tam olarak nedir?.
Subversion'ın kaynak kodu boyunca bir çok noktada `baton'a bağ vardır. Bunlar işlevlere bağlam sağlayan void * veri yapılarıdır. Diğer API'lerde bu daha çok void *ctx ya da void *userdata şeklinde geçer. Subversion geliştiricileri, etrafta çok fazla dolandıkları için bu tür veri yapılarına `baton' demeyi seçmişlerdir.
5.4. Arşiv kesilmiş (`wedged') denerek aslında ne kastediliyor?
Kesilmiş (`wedged') arşiv
Bir Subversion arşivi, çalışma ve depolama olmak üzere, birbirinden farklı iki iç bölümden oluşur. Kesilmiş bir arşiv, çalışma bölümü herhangi bir nedenden dolayı ulaşılamayan, fakat depo bölümü hala sağlam haldeki arşivdir. Bunun için, kesilmiş bir arşivde veri kaybı olmaz. Fakat arşivin ulaşılabilir kılınması için çalışma bölümünün düzeltilmesi gereklidir. Ayrıntılı bilgi için buraya bakabilirsiniz.
Zarar görmüş (`corrupted') arşiv
Zarar görmüş bir arşiv ise, bahsedilen depolama bölümünde hasar oluşmuş bir arşivdir ve bu nedenle arşivde belli bir veri kaybı gözlenir.
Eric S. Raymond'un Argo Dosyasındaki (`Jargon File') `wedged' tanımına bakabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geliştirici Soruları Başlangıç VIII. Oylum - Bir Uçbirimin Betiklerle Denetimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası