Yöntemleri Yeniden Tanımlama
Önceki VI. Oylum - Ruby Kullanıcı Kılavuzu Sonraki
Yöntemleri Yeniden Tanımlama
Bir alt sınıfın davranışlarını, süper sınıfın yöntemlerini yeniden tanımlayarak değiştirebiliriz.
ruby> class Insan
  |  def tanimla
  |   print "Ben bir insanim.\n"
  |  end
  |  def tren_bileti(yas)
  |   if yas < 12
  |    print "Indirimli ucret.\n";
  |   else
  |    print "Normal ucret.\n";
  |   end
  |  end
  | end
 nil
ruby> Insan.new.tanimla
Ben bir insanim.
 nil
ruby> class Ogrenci1<Insan
  |  def tanimla
  |   print "Ben bir ogrenciyim.\n"
  |  end
  | end
 nil
ruby> Ogrenci1.new.tanimla
Ben bir ogrenciyim.
 nil
Örneğin süper sınıfın tanimla yöntemini tamamen yeniden tanımlamak yerine geliştirmek istediğimizi düşünelim. Bunun için super'i kullanıyoruz.
ruby> class Ogrenci2<Insan
  |  def tanimla
  |   super
  |   print "Ben bir ogrenciyim, aynı zamanda.\n"
  |  end
  | end
 nil
ruby> Ogrenci2.new.tanimla
Ben bir insanim.
Ben bir ogrenciyim, aynı zamanda.
 nil
super bizim orijinal yönteme argüman geçmemize izin verir. Bazen iki tür insan olduğunu söylerler...
ruby> class Sahtekar<Insan
  |  def tren_bileti(yas)
  |   super(11) # ucuz tarife istiyoruz.
  |  end
  | end
 nil
ruby> Sahtekar.new.tren_bileti(25)
Indirimli ucret.
 nil

ruby> class Durust<Insan
  |  def tren_bileti(yas)
  |   super(yas) # verilen argümanı gecelim
  |  end
  | end
 nil
ruby> Durust.new.tren_bileti(25)
Normal ucret.
 nil
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Miras Başlangıç Erişim Denetimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası