Sınıflar
Önceki V. Oylum - Python Kılavuzu Sonraki
Sınıflar
İçindekiler
1. Terminoloji hakkında...
2. Python Etki ve İsim Alanları
3. Sınıflara İlk Bakış
3.1. Sınıf Tanımlama
3.2. Sınıf Nesneleri
3.3. Nesneler (Gerçeklenen Sınıflar)
3.4. Yöntem Nesneleri
4. Bazı Açıklamalar
5. Miras
5.1. Çoklu Miras
6. Özel Değişkenler
7. Sona Kalanlar
8. İstisnalar Sınıf Olabilir
Python'un sınıf mekanizması sınıfları çok az bir sözdizimi ve kavramsallıkla dile ekler. Sınıf mekanizması C++ ile Modula-3 karışımıdır denebilir. Python'da sınıflar modüllerdeki gibi kullanıcı ile tanımlar arasına somut engeller koymaz. Python'da sınıflara gücünü veren başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: sınıflar çok sayıda sınıfı miras alabilir. Bu türetilmiş sınıflar, atalarının yöntemlerini değiştirerek kullanabilirler; ataları ile aynı isme sahip yöntemlerle, atasındaki yöntemleri çağırabilirler. Nesneler özel verilere sahip olabilir.
C++ terminolojisinde, tüm sınıf üyeleri (veri üyeleri dahil) public ve tüm üye işlevler virtual'dir. Özel bir kurucu ya da yıkıcı yoktur. Modula-3'deki gibi, bir nesnenin yöntemlerinden üyelerine başvuru için bir kestirme yol yoktur: bir üye yöntem, dolaylı olarak çağrı ile sağlanan ve doğrudan nesneyi ifade eden bir ilk argüman ile bildirilir. Smalltalk'daki gibi, sınıfların kendileri nesnelerdir (sınıfların ve nesnelerin kavramsal özelliklerine uymasa da böyledir). Python'da tüm veri türleri birer nesnedir. Bu onların yeniden isimlendirilebilmesi ve başka veri türlerine dahil edilmesi için bir yol sağlar. Ancak kullanıcı bunları genişletmek için temel sınıf olarak kullanamaz. Ayrıca Modula-3'de olmayan ama C++'da olan, özel yazımlı bir çok yerleşik işleç (aritmetik işleçler, alt indisleme, vs), sınıf gerçeklemeleri için yeniden tanımlanabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Son İşlemlerin Belirlenmesi Başlangıç Terminoloji hakkında...
Bir Linux Kitaplığı Sayfası