Sona Kalanlar
Önceki Sınıflar Sonraki
Sona Kalanlar
Bazan isimli veri öğelerini bir arada paketlemek, Pascal kayıtları ya da C veri yapılarına benzer bir veri türü oluşturmak kullanışlı olabilir. Bir boş sınıf ile bu yapılabilir:
class Eleman:
    pass

ali = Eleman() # Boş bir eleman kaydı yarat

# Kaydın alanlarını doldur
ali.isim = 'Ali Veli'
ali.bolum = 'Muhasebe'
ali.maas = 1000000
Soyut bir veri türü bekleyen Python koduna o veri türünün yöntemlerini taklit eden bir sınıf geçirilebilir. Örneğin bir dosya nesnesinden bir miktar veriyi biçimleyen bir işleviniz varsa, read() ve readline() yöntemleri olan ve veriyi bir dizgeden alan bir sınıfı o işleve argüman olarak aktarabilirsiniz.
Yöntem nesnelerinin de öznitelikleri vardır: m.im_self kendinin tanımlı olduğu nesneyi çağıran bir yöntem nesnesidir ve m.im_func ise kendini oluşturan işlevi çağıran bir yöntem nesnesidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Özel Değişkenler Başlangıç İstisnalar Sınıf Olabilir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası