SQL Dili
Önceki III. Oylum - PostgreSQL 8.0.1 Eğitmeni Sonraki
SQL Dili
İçindekiler
1. Kavramlar
2. Yeni bir Tablonun Oluşturulması
3. Tablolara Satırların Girilmesi
4. Bir Tablonun Sorgulanması
5. Tablolar Arası Katılım
6. Ortak Değer İşlevleri
7. Verilerin Güncellenmesi
8. Veri Silme
Bu kısımda basit işlemleri uygulamak için SQL kullanımına kısaca değineceğiz. Verilecek SQL bilgisi bir başlangıç niteliği taşımaktadır, kesinlikle tam bir SQL eğitmeni değildir. SQL dili üzerine sayısız kitap yazılmıştır, bunlar içinde Yeni SQL Dilinin Anlaşılması ve SQL Standartları Kılavuzu'nu örnek gösterebiliriz. Bazı PostgreSQL dil özelliklerinin standarttan fazlasını içerdiğini bilmenizde yarar var.
Bu kısımdaki örneklerde, önceki bölümde psql'i başlatırken kullandığınız, mydb isimli veritabanının oluşturmuş olduğunuz varsayılmıştır.
Bu belgedeki örnekleri ayrıca PostgreSQL kaynak paketinde yer alan src/tutorial/ dizininde de bulabilirsiniz. Bu dosyaları kullanmaya başlamadan önce dizine girip make komutunu vermelisiniz:
$ cd ..../src/tutorial
$ make
Böylece, kullanıcı tanımlı işlevlerle türleri içeren C dosyaları derlenmiş ve betikler oluşturulmuş olur. (Bu işlem için GNU make kullanılmalıdır. Sisteminizdeki ismi farklı, belki de gmake olabilir.) Eğitmeni şöyle başlatabilirsiniz:
$ cd ..../src/tutorial
$ psql -s mydb

...


mydb=> \i basics.sql
Buradaki \i komutu, komutları belirtilen dosyadan okur. -s seçeneği sizi, her komutu sunucuya göndermeden önce bekleyen tek adımlık kipe sokar. Bu bölümde kullanılmış olan komutları basics.sql dosyasında bulabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir Veritabanına Erişim Başlangıç Kavramlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası