Veri Silme
Önceki SQL Dili Sonraki
Veri Silme
Bir tablodan satırları silmek için DELETE cümlesini kullanabilirsiniz. Hayward'ın hava durumuyla artık ilgilenmediğinizi varsayalım. Tablodan bu satırları silmek için şunu yazabilirsiniz:
DELETE FROM weather WHERE city = 'Hayward';
Böylece, weather tablosundan Hayward ile ilgili kayıtlar silinir.
SELECT * FROM weather;
   city   | tmp_lo | tmp_hi | prcp |  date
---------------+--------+--------+------+------------
 San Francisco |   46 |   50 | 0.25 | 1994-11-27
 San Francisco |   41 |   55 |  0 | 1994-11-29
(2 rows)
Özellikle sakınılması gereken şöyle bir sorgulama da var:
DELETE FROM tabloismi;
Bir niteleme olmaksızın, DELETE cümlesi belirtilen tablodaki bütün satırları silecek, tabloyu boşaltacaktır. Üstelik, sistem bunu yapmadan önce sizden bir doğrulama da istemeyecektir!
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Verilerin Güncellenmesi Başlangıç Gelişmiş Özellikler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası