Verilerin Güncellenmesi
Önceki SQL Dili Sonraki
Verilerin Güncellenmesi
Mevcut satırları UPDATE cümlesini kullanarak güncelleyebilirsiniz. Farzedelim ki, ayın 28'inden sonraki tüm sıcaklıkların 2 derece daha az olması gerektiğini fark ettiniz. Bu güncelleme işlemini şöyle yapabilirsiniz:
UPDATE weather
  SET tmp_hi = tmp_hi - 2, tmp_lo = tmp_lo - 2
  WHERE date > '1994-11-28';
Verinin yeni durumuna bakalım:
SELECT * FROM weather;

   city   | tmp_lo | tmp_hi | prcp |  date
---------------+--------+--------+------+------------
 San Francisco |   46 |   50 | 0.25 | 1994-11-27
 San Francisco |   41 |   55 |  0 | 1994-11-29
 Hayward    |   35 |   52 |   | 1994-11-29
(3 rows)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ortak Değer İşlevleri Başlangıç Veri Silme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası