Yeni bir Tablonun Oluşturulması
Önceki SQL Dili Sonraki
Yeni bir Tablonun Oluşturulması
Yeni bir tabloyu, tablo ismini ve içerdiği sütün isimlerini veri türleri ile birlikte belirterek oluşturabilirsiniz:
CREATE TABLE weather (
  city      varchar(80),
  tmp_lo     int,      -- en düşük sıcaklık
  tmp_hi     int,      -- en yüksek sıcaklık
  prcp      real,     -- yağış miktarı
  date      date
);
Bu komut listesini psql komut satırına aynen buradaki gibi girebilirsiniz (alt satıra geçmek için <enter>'a basmanız yeterli olacaktır). psql en sonda yer alan noktalı virgülü görene kadar komutun bitmediğini anlayacaktır.
SQL komutları içinde boşluklar (boşluk karakteri, sekme ve satırsonu karakteri) özgürce kullanılabilir. Yani, yukarıdaki komut listesini siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz; hatta hepsini tek bir satıra dahi girebilirsiniz. Yanyana gelen iki tire ("--") açıklama satırları için kullanılır. Bu işaretten sonra yazılan her şey o satırın sonuna kadar ihmal edilecektir. SQL komutlarının normalde büyük-küçük harf duyarlılığı yoktur. Duruma bağlı olarak değişkenlerin çift tırnak içine alınması onların büyük-küçük harf duyarlı olduğunu gösterir (Yukarıda bu yöntem kullanılmamıştır).
varchar(80) 80 karakter uzunluğundaki bir dizgeyi tutabilecek bir veri türü belirtir. int normal bir tamsayıyı niteler. real tek hassasiyetli (single precision) gerçel sayılar için kullanılır. date alanı da adından anlaşılacağı üzere tarih saklamak için kullanılır.
PostgreSQLTM standart SQL veri türlerinden int, smallint, real, double, char(N), varchar(N), date, time, timestamp ve interval ile birlikte diğer genel araç türleriyle zengin bir geometrik tür ailesini destekler. PostgreSQLTM sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı veri türleri ile özelleştirilebilir. Dolayısla, tür isimleri SQL standardındaki özel durumların desteklenmesinin gerektiği yerler dışında sözdizimsel anahtar sözcükler değildir.
İkinci örnek, şehir isimlerini ve bulundukları coğrafik bölgeleri saklayacaktır:
CREATE TABLE cities (
  name      varchar(80),
  location    point
);
Buradaki point, PostgreSQL'e özel veri türüne bir örnektir.
Son olarak, eğer bir tabloya artık ihtiyacınız kalmadıysa ya da onu baştan oluşturmak istiyorsanız şu komutu kullanabilirsiniz:
DROP TABLE tabloismi;
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kavramlar Başlangıç Tablolara Satırların Girilmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası