Demetler (tuples)
Önceki Veri Yapıları Sonraki
Demetler (tuples)
Listelerin ve dizgelerin indisleme ve dilimleme gibi pek çok ortak özellikleri olduğunu grdük. Bunlar sıra şeklindeki iki veri türüdürler. Python gelişmekte olan bir dil; diğer sıra şeklindeki veri türleri de Python'a eklenebilir. Demet de başka bir sıra şekilli standart veri türüdür.
Bir demet virgül ile ayrılmış bir kaç değerden oluşur.
>>> t = 12345, 54321, 'merhaba!'
>>> t[0]
12345
>>> t
(12345, 54321, 'merhaba!')
>>> # demetler iç içe kullanılabilirler :
... u = t, (1, 2, 3, 4, 5)
>>> u
((12345, 54321, 'merhaba!'), (1, 2, 3, 4, 5))
Gördüğünüz gibi çıktıda demetler daima parantez içinde görünürler; ki iç içe geçmiş demetler belli olsun. Demetler parantezli veya parantezsiz olarak yazılabilirler; ancak parantezler genelikle gereklidirler (özellikle de demet daha büyük bir ifadenin içinde geçiyorsa).
Demetlerin pekçok kullanım alanı var: (x, y) koordinat çifti, veri tabanındaki işçi kayıtları vb. gibi. Demetler de dizgeler gibi değerleri değiştirilemez veri türleridir; bunların elemanlarına atama yapılamaz (fakat dilimleme ve birleştirme aracılığı ile bu etki sağlanabilir). Ayrıca değiştirilebilen elemanlardan oluşan demetler oluşturmak da mümkündür (örnek: listelerden oluşan bir demet).
Sıfır veya bir elemanlı demetlerin oluşturulması ile ilgili özel bir problem var: bunların ifade edilmesini sağlayan sözdizim biraz acayip. Boş demetler bir çift boş parantez ile ifade edilir. Tek elemanı olan bir demet için ise elemandan sonra bir virgül kullanılır (tek bir değeri parantez içine almak yeterli değildir). Çirkin ama etkili. Örnek:
>>> bos = ()
>>> tekOge = 'merhaba', # <--satır sonundaki virgüle dikkat
>>> len(bos)
0
>>> len(tekOge)
1
>>> tekOge
('merhaba',)
t = 12345, 54321, 'merhaba!' ifadesi demetleme (tuple packing) işlemine bir örnektir: 12345, 54321 ve 'merhaba!' değerleri bir demet içinde toplanmışlardır. Bu işlemin tersi de mümkün:
>>> x, y, z = t
Doğal olarak, buna demet açma (sequence unpacking) deniyor. Demet açma sol taraftaki değişken sayısının sıra içindeki öğe sayısına eşit olmasını gerektirir. Çoklu değer atama işleminin aslında demetleme ve demet açmanın bir bileşimi olduğuna dikkat edin.
Burada küçük bir asimetri var: birden fazla değeri demetleme her zaman bir demet oluşturur ve demet açma herhangi bir sıra için yapılabilir. Örnek:
>>> paket = 'xyz' # bir dizge
>>> a,b,c = paket
>>> a
'x'
>>> b
'y'
>>> c
'z'
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
del Deyimi Başlangıç Sözlükler (Çağrışımlı Listeler)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası