Kabuk Yerleşik Komutları Dizini
Önceki GNU Bash Başvuru Kılavuzu Sonraki
Kabuk Yerleşik Komutları Dizini

Semboller

. (nokta):   . (nokta)
: (iki nokta üstüste):   : (iki nokta üstüste)
[:   test Yerleşiği -- [

A

alias:   alias Yerleşiği

B

bg:   Bg Yerleşiği
bind:   bind Yerleşiği
break:   break Yerleşiği
builtin:   builtin Yerleşiği

C

caller:   caller Yerleşiği
cd:   cd Yerleşiği
command:   command Yerleşiği
compgen:   Compgen Yerleşiği
complete:   Complete Yerleşiği
continue:   continue Yerleşiği

D

declare:   declare Yerleşiği
dirs:   Dirs Yerleşiği
disown:   Disown Yerleşiği

E

echo:   echo Yerleşiği
enable:   enable Yerleşiği
eval:   eval Yerleşiği
exec:   exec Yerleşiği
exit:   exit Yerleşiği
export:   export Yerleşiği

F

fc:   Fc Yerleşiği
fg:   Fg Yerleşiği

G

getopts:   getopts Yerleşiği

H

hash:   hash Yerleşiği
help:   help Yerleşiği
history:   History Yerleşiği

J

jobs:   Jobs Yerleşiği

K

kill:   Kill Yerleşiği

L

let:   let Yerleşiği
local:   local Yerleşiği
logout:   logout Yerleşiği

P

popd:   Popd Yerleşiği
printf:   printf Yerleşiği
pushd:   Pushd Yerleşiği
pwd:   pwd Yerleşiği

R

read:   read Yerleşiği
readonly:   readonly Yerleşiği
return:   return Yerleşiği

S

set:   set Yerleşiği
shift:   shift Yerleşiği
shopt:   shopt Yerleşiği
source:   source Yerleşiği
suspend:   Suspend Yerleşiği

T

test:   test Yerleşiği -- [
times:   times Yerleşiği
trap:   trap Yerleşiği
type:   type Yerleşiği
typeset:   typeset Yerleşiği

U

ulimit:   ulimit Yerleşiği
umask:   umask Yerleşiği
unalias:   unalias Yerleşiği
unset:   unset Yerleşiği

W

wait:   Wait Yerleşiği
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ek C. Bu Kılavuzun Kopyalanması Başlangıç Kabuk Seçenekleri Dizini
Bir Linux Kitaplığı Sayfası