export Yerleşiği
Önceki Bourne Kabuğu Yerleşikleri Sonraki
export Yerleşiği
export [-fn] [-p] [isim[=değer]]
Ortamdaki çocuk sürece aktarılacak her isim'i imler. -f seçeneği verilmişse isim'ler kabuk işlevleridir, aksi takdirde kabuk değişkenleridir. -n seçeneği verilirse aktarılacak isim'ler artık imlenmez. isim verilmemişse veya -p seçeneği verilmişse aktarılan isim'lerin listesi gösterilir. -p seçeneği çıktının girdi olarak tekrar kullanılabilir biçimde gösterilmesini sağlar. Bir değişken isminden sonra =değer geliyorsa değer değişkenin değeri yapılır.
İsimler geçersiz bir değişken ismi değilse veya -f seçeneği verilmişse ve isimlerin hepsi kabuk işlevi ise ya da geçersiz bir seçenek verilmemişse çıkış durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
exit Yerleşiği Başlangıç getopts Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası