test Yerleşiği -- [
Önceki Bourne Kabuğu Yerleşikleri Sonraki
test Yerleşiği -- [
test [ifade]

[ [ifade] ]
Koşullu ifade değerlendirilir. Her işleç ve terim ayrı bir argüman olmalıdır. İfadeler Bash Koşullu İfadeleri bölümünde açıklanan önceliklerin birleşiminden oluşur. test seçeneklerin sonunu imleyen - argümanını kabul etmeyip yoksaydığı gibi bir seçenek de kabul etmez.
[ kullanımında komutun son argümanı bir ] olmalıdır.
İfadeler aşağıdaki işleçler kullanılarak birleştirilebilir. İşleçlerin öncelikleri verildikleri sıradadır.
! ifade
ifade yanlışsa sonuç doğrudur.
( ifade )
Sonuç ifade'nin değeridir. Bu kullanım işlecin normal önceliğini arttırmak içindir.
ifade1 -a ifade2
Hem ifade1 hem de ifade2 doğru ise sonuç doğrudur.
ifade1 -o ifade2
ifade1 veya ifade2 doğru ise sonuç doğrudur.
test ve [ yerleşikleri koşullu ifadeleri argümanlarının sayısına bağlı bazı kurallara göre değerlendirir.
0 argüman
İfade yanlıştır.
1 argüman
Sadece ve sadece argüman boş değilse ifade doğrudur.
2 argüman
İlk argüman ! ise ve ikinci argüman sadece ve sadece boş ise ifade doğrudur. İlk argüman tek terimli koşul işleçlerinden biri ise (Bash Koşullu İfadeleri bölümüne bakınız) ve tek terimlinin sonucu doğru ise ifadenin sonucu doğrudur. İlk argüman geçerli bir tek terimli işleç değilse, ifade yanlıştır.
3 argüman
İkinci argüman iki terimli koşul işleçlerinden biri ise (Bash Koşullu İfadeleri bölüne bakınız), ifadenin sonucu ilk ve üçüncü argümanların terimleri olduğu iki terimlinin sonucudur. İlk argüman ! ise sonuç, ikinci ve üçüncü argümanın kullanıldığı iki argümanlı sınamanın zıddıdır. İlk argüman tek başına ( ve üçüncü argüman tek başına ) ise sonuç, ikinci argümanın tek terimli sınamasının sonucudur. Aksi takdirde, ifade yanlıştır. -a ve -o işleçlerinin bu durumda iki terimli işleçleri olduğu varsayılır.
4 argüman
İlk argüman ! ise sonuç, kalan argümanların oluşturduğu üç terimli ifadenin sonucudur. Aksi takdirde, ifade yukarıdaki kurallar kullanılarak önceliklere göre çözümlenir ve değerlendirilir.
5 argüman ve fazlası
İfade yukarıdaki kurallar kullanılarak önceliklere göre çözümlenir ve değerlendirilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
shift Yerleşiği Başlangıç times Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası