Complete Yerleşiği
Önceki Programlanabilir Tamamlama Yerleşikleri Sonraki
Complete Yerleşiği
complete [-abcdefgjksuv] [-o tamamlama-seçeneği] [-A eylem] [-G genel-kalıp]
         [-W sözcük-listesi] [-P önek] [-S sonek] [-X süzgeç-kalıbı]
         [-F işlev] [-C komut] isim [isim …]

complete -pr [isim …]
Argümanların her isime nasıl tamamlanması gerektiği belirtilir. -p seçeneği verilirse veya hiç seçenek verilmezse, mevcut tamamlama belirtimleri girdi olarak yeniden kullanılabilir şekilde basılır. -r seçeneği her isim için tamamlama belirtimini kaldırır, hiç isim belirtilmezse tümü kaldırılır.
Sözcük tamamlaması yapılmaya çalışıldığında, bu tamamlama belirtimlerinin uygulanma süreci Programlanabilir Tamamlama bölümünde açıklanmıştır.
Diğer seçenekler belirtildiklerinde aşağıdaki anlamlara gelirler. -G, -W ve -X (ve lazımsa -P ve -S) seçeneklerinin argümanları, complete yerleşiği çağrılmadan önce yorumlanmaması için tırnak içine alınmış olmalıdır.
-o tamamlama-seçeneği
tamamlama-seçeneği tamamlamaların basit üretimi dışında tamamlama belirtiminin çeşitli davranış biçimlerini kontrol eder. tamamlama-seçeneği aşağıdakilerden biri olabilir:
bashdefault
Tamamlama belirtimi hiç eşleşme üretemezse öntanımlı Bash tamamlamalarının kalanı uygulanır.
default
Tamamlama belirtimi hiç eşleşme üretemezse Readline'ın öntanımlı dosyaismitamamlaması kullanılır.
dirnames
Tamamlama belirtimi hiç eşleşme üretemezse, dizin ismi tamamlaması uygulanır.
filenames
Readline'a tamamlama belirtiminin dosyaisimlerini üretmesini söyler, böylece dosyaismine özel işlemleri uygulayabilir (dizin isimlerine / eklemek veya sondaki boşlukların kaldırılması gibi işlemler). Bu seçenek, -F seçeneği ile belirtilen kabuk işlevleriyle kullanmak için düşünülmüştür.
nospace
Readline'a bir sözcüğü tamamlamak için satır sonundayken bir boşluk eklememesini söyler.
plusdirs
Tamamlama belirtimi tarafından tanımlanmış eşleşmeler üretildikten sonra dizin ismi tamamlanmaya çalışılır ve eşleşenler diğer eylemlerin sonuçlarına eklenir.
-A eylem
eylem, olası tamamlamaların bir listesinin üretilmesi için kullanılan aşağıdaki seçeneklerden biridir:
alias
Takma adlar. -a seçeneği ile aynıdır.
arrayvar
Dizi değişkeni isimleri.
binding
Readline tuş kısayollarının isimleri (Kısayollar için Readline Komutları bölümüne bakınız).
builtin
Kabuk yerleşik komutlarının isimleri. -b seçeneği ile aynıdır.
command
Komut isimleri. -c seçeneği ile aynıdır.
directory
Dizin isimleri. -d seçeneği ile aynıdır.
disabled
İptal edilmiş kabuk yerleşikleri.
enabled
Etkin kabuk yerleşiklerinin isimleri.
export
Ortama aktarılmış kabuk değişkenlerinin isimleri. -e seçeneği ile aynıdır.
file
Dosya ismi. -f seçeneği ile aynıdır.
function
Kabuk işlevlerinin isimleri.
group
Grup isimleri. -g seçeneği ile aynıdır.
helptopic
help yerleşik komutu tarafından kabul edilen yardım konuları.
hostname
HOSTFILE kabuk değişkeni tarafından belirtilen dosyadan alınan konak isimleri.
job
İş denetimi etkinse, iş isimleri. -j seçeneği ile aynıdır.
keyword
Kabuk anahtar sözcükleri. -k seçeneği ile aynıdır.
running
İş denetimi etkinse, çalışan işlerin isimleri.
service
Servis isimleri. Ayrıca -s olarak da belirtilebilir.
setopt
set yerleşik komutunun -o seçeneğinin geçerli argümanları.
shopt
shopt yerleşik komutunun kabul ettiği kabuk seçeneklerinin isimleri.
signal
Sinyal isimleri
stopped
İş denetimi etkinse, durmuş işlerin isimleri.
user
Kullanıcı isimleri. -u seçeneği ile aynıdır.
variable
Tüm kabuk değişkenlerinin isimleri. -v seçeneği ile aynıdır.
-G genel-kalıp
Dosyaismi yorumlama kalıbı genel-kalıp, olası tamamlamaları üretmek için yorumlanır.
-W sözcük-listesi
sözcük-listesi IFS özel değişkenindeki karakterler ayraç olarak kullanılarak ayrıştırılır ve elde edilen sözcük yorumlanır. Olası tamamlamalar, tamamlanması istenen sözcükle eşleşen sonuç listesinin üyeleridir.
-C komut
komut bir altkabuk ortamında çalıştırılır ve çıktısı olası tamamlamalar olarak kullanılır.
-F işlev
Kabuk işlevi işlev bulunulan kabuk ortamında çalıştırılır. Bittiğinde olası tamamlamalar COMPREPLY dizi değişkeninden alınır.
-X süzgeç-kalıbı
süzgeç-kalıbı dosyaismi yorumlaması için kullanılan bir kalıptır. Önceki seçenek ve argümanlar tarafından üretilen olası tamamlamaların listesine uygulanır ve süzgeç-kalıbı ile eşleşen her tamamlama listeden kaldırılır. Bir ! ile öncelenirse kalıp zıt işlem yapar yani, eşleşmeyenler listeden kaldırılır.
-P önek
Tüm seçenekler uygulandıktan sonra her olası tamamlamanın başlangıcına önek eklenir.
-S sonek
Tüm seçenekler uygulandıktan sonra her olası tamamlamanın sonuna sonek eklenir.
Bir geçersiz seçenek verilmedikçe, -p veya -r seçenekleri dışında bir seçenek bir isim argümanı ile verilmedikçe, hiç belirtimi olmayan bir isim için bir tamamlama belirtimi kaldırılmaya çalışılmadıkça veya bir tamamlama belirtimine eklemenin bir hata oluşturması dışında dönüş durumu sıfırdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Compgen Yerleşiği Başlangıç IX. Oylum - Geçmişin Etkileşimli Kullanımı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası