Jobs Yerleşiği
Önceki İş Denetim Yerleşikleri Sonraki
Jobs Yerleşiği
jobs [-lnprs] [iş-belirtimi]

jobs -x komut [argümanlar]
İlk satır etkin işleri listeler. Seçeneklerin anlamları:
-l
Normal bilgilere ek olarak süreç kimliklerini de (PID) listeler.
-n
Sadece kullanıcının durumları hakkında aldığı son uyarıdan beri durumları değişen işler hakkında bilgi gösterir.
-p
Sadece işlerin süreç grup liderlerinin süreç kimliklerini listeler.
-r
Sadece çalışan işler çıktılanır.
-s
Sadece durmuş işler çıktılanır.
iş-belirtimi verilmişse, çıktı bu iş ile ilgili bilgilerle sınırlıdır, verilmemişse tüm işlerin durumları listelenir.
-x seçeneği verilmişse, argümanlar ile belirtilen tüm iş belirtimlerini, işlerin süreç grup liderinin süreç grup kimliğine yerleştirilip komut çalıştırılır. Dönüş durumu komutun çıkış durumudur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Fg Yerleşiği Başlangıç Kill Yerleşiği
Bir Linux Kitaplığı Sayfası