Kavramlar Dizini
Önceki Termcap Kütüphanesi ve Veritabanı Sonraki
Kavramlar Dizini

A

altçizme:   Altçizme

Ç

çan:   Çan
çıktıyı yinele:   Temel Karakteristikler

D

durum satırı:   Durum Satırı

E

ekleme kipi:   Karakter Ekleme/Silme
ekran boyutları:   Ekran Boyutları
ekran boyutu:   Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları
ekran genişliği:   Ekran Boyutları
ekranın temizlenmesi:   Ekran Parçalarının Temizlenmesi
ev konumu:   İmleç Hareketleri

G

geciktirme:   Geciktirme,   Geciktirme Yetenekleri
görünüm kipleri:   Çarpıcı ve Sıradan Görünüm Kipleri
görünür çan:   Çan
görünürlük:   İmleç Görünürlüğü
göze çarpma:   Çarpıcı ve Sıradan Görünüm Kipleri

H

hat hızı:   tputs ile Geciktirme

İ

ilklendirme:   İlklendirme
imleç hareketleri:   İmleç Hareketleri

K

karakter ekleme:   Karakter Ekleme/Silme
karakter silme:   Karakter Ekleme/Silme
kaydırma:   Kaydırma
komut karakteri:   Temel Karakteristikler

M

meta tuşu:   Meta Tuşu
miras alma:   İlgili Tanımları Miras Alma

P

parametreler:   Parametreler
parametrelerin kodlanması:   Kodlamanın Açıklaması
pencere:   Pencereler

S

sarmalama:   Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları,   Sarmalama
satır ekleme:   Satır Ekleme/Silme
satır silme:   Satır Ekleme/Silme
sekme durakları:   İlklendirme
sıfırlama:   İlklendirme
sihirli çerez:   Çarpıcı ve Sıradan Görünüm Kipleri
silme:   Ekran Parçalarının Temizlenmesi
silme kipi:   Karakter Ekleme/Silme
soysal uçbirim türü:   Temel Karakteristikler
Superbee:   Temel Karakteristikler

T

tanım biçimi:   Uçbirim Tanımının Biçimi
termcap:   Giriş

U

uçbirim seçenekleri (çekirdek):   Termcap Kullanımı için İlklendirme
uçbirim türlerinin isimleri:   Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları

Ü

üste yazmama:   Temel Karakteristikler
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yetenekler Dizini Başlangıç Linux Sistem Yöneticisinin Kılavuzu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası