Kaydırma
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Kaydırma
Kaydırma denince, ekran içeriğinin bir satır yukarı ya da aşağı kaydırılmasını anlayacağız. İçeriğin yukarı kaydırılmasına ileri kaydırma, aşağı kaydırılmasına ise geri kaydırma diyeceğiz.
Çoğu uçbirimde sıradan çıktılama sırasında her satırın çıktılanmasından sonra kaydırma yapılır. Fakat, rasgele erişimli çıktılama için termcap kullanan uygulamalar, ekran içeriğini kaydırmak gerektiğinde bu bölümde açıklanan komutları kullanırlar.
Bazı uçbirimler kaydırma bölgesi denen bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, kaydırmanın etkisini belli sayıda satırla sınırlayabilmenizi sağlar. Bu sayıda satır dışında satır kaydırmadan etkilenmez. Kaydırma bölgesi özelliğinin varlığını gösteren yetenekler cs veya cS yetenekleridir.
sf
İmlecin son satırın başlangıcında olduğu kabulüyle, ekran içeriğini bir satır yukarı kaydıran dizge değerli yetenek.
sr
İmlecin ilk satırın başlangıcında olduğu kabulüyle, ekran içeriğini bir satır aşağı kaydıran dizge değerli yetenek.
do
Bir kaç uygulama sf yeteneğinin yaptığını yapmak için do kullanmayı dener. Bu aslında doğru bir öngörü değildir; bu yetenek bazı eski uçbirim tanımlarında bir sf komutunun yokluğunu gidermek için vardır.
Bu uçbirim tanımları sr tanımı içerdiklerinden, bir zamanlar do tanımı da farklıydı ve kaydırma amacıyla da kullanılırdı. Fakat, kaydırma işlemi imleci bir satır aşağı taşımaktan daha fazla geciktirme gerektirdiğinden, bu iki işlevin tek bir komutta birleştirilmesi arzu edilen bir şey değildir. sf ve do tanımlamasının ayrı ayrı yapılması geciktirmenin gerektiği gibi yapılmasını mümkün kılar. Ayrıca, tüm kaynaklar, kaydırma konusunda do yeteneğine bel bağlanmaması gerektiğinde hem fikirdir
Bu durumda en iyi yaklaşım, bu uçbirim tanımlarına sf yeteneğinin eklenmesi, eğer kaydırma yapılıyorsa, do tanımının kopyalanmasıdır.
SF
İmlecin son satırın başlangıcında olduğu kabulüyle, ekran içeriğini n satır yukarı kaydıran dizge değerli yetenek.
SR
İmlecin ilk satırın başlangıcında olduğu kabulüyle, ekran içeriğini n satır aşağı kaydıran dizge değerli yetenek.
cs
Kaydırma bölgesinin belirtilebilmesini sağlayan dizge değerli yetenek. Bu komut iki parametre alır: kaydırma bölgesinin başlangıcının (ilk satır için sıfırdır) belirtildiği başlangıç parametresi ile son satırının belirtildiği son parametresi. Bir kaydırma bölgesi belirtildiğinde, kaydırma işlemi belirtilen satır aralığı ile sınırlanır; aralığın dışında kalan satırlar kaydırma işleminden etkilenmez.
İmleci kaydırma bölgesinin dışına taşımaya çalışmayın. Bölge, açıkça kaldırılana kadar belirlenmiş olarak kalır. Kaydırma bölgesini kaldırmak için, kaydırma bölgesi olarak tam ekran yüksekliği belirtilmiş başka bir cs komutu kullanılır.
cs komutuyla kaydırma bölgesi tanımlandığında, imleç konumu tanımsız olur, dolayısıyla hemen ardından imleci cm ile konumlamak gerekir.
cS
Kaydırma bölgesinin belirtilebilmesini parametreleri farklı bir biçimde kullanarak sağlayan dizge değerli yetenek. Etkisi cs ile aynıdır. Farklı olarak dört parametre gerektirir:
  1. Ekrandaki toplam satır sayısı.
  2. Kaydırılmak istenen bölgenin yukarısındaki satır sayısı.
  3. Kaydırılmak istenen bölgenin aşağısındaki (bölgenin dışındaki) satır sayısı.
  4. İlk parametre ile aynı olarak ekrandaki satır sayısı.
Bu yetenek Ann Arbor Ambassador'un kaydırma bölgesi özelliği için tasarlanmış bir GNU oluşumudur; istenirse, cs dizgesine Unix dışı %'li diziler konularak da yapılabilirdi, fakat Unix termcap'inin cs yeteneğini kullanan Unix uygulamalarında sorun çıkabilirdi. Şimdilik cS yeteneğini sadece GNU Emacs kullanmaktadır.
ns
Varlığında, uçbirimin sıradan çıktıyı normalde kaydırmayacağını belirten seçimlik yetenek. Günümüz uçbirimlerinde, bu, son satırın son sütununda çıktılanan bir satırsonu karakteriyle imlecin ilk satırın başına taşınacağı anlamına gelir. Bazı atıl uçbirimlerde farklı şeyler olabilir.
Bu yeteneğe sahip olsa bile uçbirim kaydırma yapabilir. Eğer sf yeteneği mevcutsa, ns'in varlığına rağmen kaydırma için kullanılabilir.
da
Varlığında, satırların yukarı kaydırılmasında ilk satır aşıldığında, eğer ardından aşağı kaydırma yapılırsa ekranın geri gelebileceğini belirten seçimlik yetenek.
da ve db seçenekleri kaydırmanın yapılışını kesinlikle etkilemez. Fakat, kaydırma yapan uygulamalar, eğer bu seçenekler uçbirim tanımında varsa, ekranda kaydırılan satırları temizlemek isterler.
db
Varlığında, satırların aşağı kaydırılmasında son satır aşıldığında, eğer ardından yukarı kaydırma yapılırsa ekranın geri gelebileceğini belirten seçimlik yetenek.
lm
Uçbirimin, ekran belleğinde sahip olduğu satır sayısını belirten sayısal değerli yetenek. Sıfır değeri, uçbirimin bir ekranlık ekran belleğinden fazlasına sahip olduğu anlamına gelir, ama satır sayısı sabit değildir. (Satır sayısı her satırdaki metnin miktarına bağlı olabilir.)
SF yeteneğinin tanımlı olduğu her uçbirim ayrıca, sf yeteneğini de tanımlamalıdır; aynı şekilde SR tanımlıysa sr'de tanımlı olmalıdır. Bununla birlikte, çoğu uçbirim bir kerede sadece bir satırlık kaydırma yapabilir ve bu durumda sf yeteneği olduğu halde SF yeteneği tanımlanmamış olabilir, Benzer şekilde SR'siz sr olabilir.
Bu bakımdan, kaydırma oluşumlarını kullanan uygulamalar, SF yeteneğinin yokluğunda sf ile, benzer şekilde SR'nin yokluğunda sr ile çalışabilmelidir. Diğer yandan, bazı yavaş uçbirimlerde, SF değil sadece sf kullanan bir uygulama da olabilir.
Bir kaydırma komutunu tputs ile çıktılarken, satır_sayısı argümanı ekranın kaydırılmak istenen bölümünün satır sayısı toplamına eşit olmalıdır. Çoğunlukla bu komutlar satır sayısına bağlı geciktirme gerektirirler (bkz. Geciktirme).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sarmalama Başlangıç Pencereler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası