Sarmalama
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Sarmalama
Sarmalama imleci sağ kenardan sonraki satırda sol kenara götürmek demektir. Bazı uçbirimler bir karakter sağ kenarda çıktılandığında bunu özdevinimli yaparken bazıları bunu yapmaz. Termcap kullanan çoğu uygulama uçbirimin sarmalama yapıp yapmadığını bilmek ister. Bunun olup olmadığını belirleyen iki seçimlik yetenek vardır.
am
Son sütuna yazılan karakterin imlecin sonraki satırın başına taşınmasına sebep olacağını belirten seçimlik yetenek.
am yeteneği yoksa, bir karakterin son sütuna yazılması imleci yerinde bırakır.
am yetenekli bir uçbirimde son satırın son sütununa yazmaktan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde, bu bir kaydırma ile sonuçlanabilir (bkz. Kaydırma) ve bu istenen birşey değildir.
Yazılımınız am seçeneğinin varlığına bakmayı gerektiriyorsa, sarmalamanın tuhaf bir yolla yapılacağını belirten xn seçeneğinin varlığına da bakması gerekir. Bilinen çogu uçbirim xn seçeneğine sahiptir.
xn
İmlecin tuhaf bir yolla sarmalanacağını belirten seçimlik yetenek. Tuhaf davranışın bilinen en azından iki çeşidi vardır. Termcap veritabanı bu ikisini ayrımsamayı sağlayacak hiçbir şey içermez.
Concept-100 uçbirimlerde, son sütuna yapılan çıktılama sonucunda sarmalama hemen hemen sıradan bir am uçbirimdeki gibidir. Fakat bu son karakter bir satırsonu karakteri ise karakter yoksayılır.
DEC VT-100 uçbirimler (sarmalama seçeneği etkinse) başka bir tuhaf şey yapar: imlecin sarmalanması için son sütuna yazılacak karakterden sonra bir karakter gelmesi gerekir. Aslında sarmalama, son sütuna yazılacak karakter yazılmadan önce sonraki karakterin alınmasıyla gerçekleşir.
Bu uçbirimlerin ikisinde de, son satıra bir karakter yazıldıktan hemen sonra alt satırın başına sonraki karakter yazılır. Fakat satırsonu, gerisilme gibi göreli imleç hareket karakterlerinin etkisi uçbirime bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca silme ve kaydırma komutlarının da etkileri uçbirime bağlıdır. xn yeteneğine sahip bir uçbirimin neler yapacağı konusunda hiçbir önkabul yapamazsınız. Dolayısıyla, ne yaptığınızdan emin olmak istiyorsanız, bu tür uçbirimlerde sarmalama işlemini uçbirimin insafına terketmemelisiniz.
xn yeteneğine sahip bir uçbirimde kararlı sonuçlar almak istiyorsanız, son sütuna yazdıktan sonra, bir cm mutlak konumlama komutu kullanın. Diğer bir kararlı sonuç çözümü, imleci sonraki satırın başına konumlandıran satırbaşı-satırsonu karakter çiftini çıktılamaktır.
LP
Varlığı halinde, son satırın son sütununa yapılan bir yazma işleminin istenmeyen bir kaydırmaya yol açmayacağını garanti eden seçimlik yetenek. LP DEC'in xn tuhaflıklarının belirtisidir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İmleç Hareketleri Başlangıç Kaydırma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası