İmleç Hareketleri
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
İmleç Hareketleri
Termcap, uçbirimin görünür bir işaretleyici olarak bir imleç'e sahip olduğunu ve ekran komutlarının bu imlecin konumuyla etkileşim içinde olacağını varsayar. İmlecin belirtilen bir konuma taşınmasının izlenmesi çok önemlidir.
Farklı imleç hareketlerini yerine getiren bir çok uçbirim yeteneği vardır. Çoğu uygulama bunların hepsini kullanmayacak olsa da bir uçbirim tanımı bunların çoğunu tanımlamalıdır. cm isimli bir yetenek imleci ekran üzerinde keyfi bir konuma taşır; her uygulama için bunun olması yeterli olduğu halde, sadece göreli hareket komutlarına sahip bazı eski ve zayıf ekranlar ve yazıcı türü uçbirimler bunu destekleme gereği duymazlar. Diğer imleç hareket komutları eniyileme amaçlıdır ve uygulamaların bazı durumlarda birkaç karakter çıktılamasını mümkün kılarlar.
Uygulamanızda göreli imleç hareket komutlarını kullanmayı düşünüyorsanız, imlecin başlangıç konumunu bilmeniz gerekir. Bunu yapmak için, imleç konumlarını takip etmeli ve uçbirime yapılan her çıktılamada (karakter çıktılama dahil) kayıtlarınızı güncellemelisiniz. Buna ek olarak uçbirimin imleci sağ kenardan alt satırın başına döndürüp döndürmediğini de saptamanız gerekir. Bkz. Sarmalama.
Üzerinde durmamız gereken bir hareket yeteneği de nw yeteneğidir. Bu yetenek imleci alt satırın başına taşır. Bunu yaparken bazan başına getirildiği satırı temizler bazan da hiçbir temizlik yapmaz. Bu yetenek, cm veya do gibi başka hareket yetenekleri olmayan uçbirimlerde bile olması gereken ortak yeteneklerden biridir. Yazıcı türü uçbirimler bile bu yeteneği destekler.
cm
İmleci l'inci satırın c'inci sütununa konumlandıran dizge değerli yetenek. Her iki parametrenin başlangıç konumları sıfırdır ve ekran belleğine değil görünen ekrana görelidir.
Birkaç çok eski ve atıl olmuş uçbirim dışında tüm uçbirimler cm yeteneğini destekler; bu bakımdan, cm yeteneğinin yokluğu uygulamalar açısından kabul edilebilir değildir.
ho
İmleci ekranın sol üst köşesine (bu konuma ev konumu denir) konumlandıran dizge değerli yetenek. Ekranın sol üst köşesi ekran belleğinin başlangıcı değilse, bu komut imleci görünür ekranın sol üst köşesine konumlandırır, ekran belleğinin başlangıcına değil.
Ekran uçbirimlerinin hepsi bu yeteneği destekler ve bu yeteneğin yokluğu uygulamalar açısından kabul edilebilir değildir.
ll
İmleci ekranın sol alt köşesine konumlandıran dizge değerli yetenek. Bazı uçbirimler bunu ev konumundan taşıyarak yaparlar, ancak uygulamalar bu tür bir işlemi asla varsaymamalıdır. Sadece ll dizgesini çıktılamalıdırlar (eğer varsa); önce ev konumuna gidip bundan sonra sol alt köşeye gitmenin en iyi yolu budur ve ll komutu bunu yapacaktır.
cr
İmleci üzerinde bulunduğu satırın başına taşıyan dizge değerli yetenek. Uçbirimde bu yetenek yoksa, uygulamalar bu işlemi ASCII satırbaşı karakterini kullanarak yapabilir.
le
İmleci bir sütun sola taşıyan dizge değerli yetenek. Seçimlik bw yeteneği belirtilmedikçe, eğer imleç satırın başındaysa, bu komutun etkisi belirsiz olacağından komutu böyle bir durumda kullanmayın. Eğer bw belirtilmişse, bu komut imlecin satırbaşında olduğu durumda da kullanılabilir; bu takdirde imleç önceki satırın son sütununa taşınır.
nd
İmleci bir sütun sağa taşıyan dizge değerli yetenek. İmleç satırın sonundaysa bu komutun etkisi belirsiz olacaktır; am seçeneği mevcut olmasa bile bu komutu burada kullanmayın.
up
İmleci bir satır üste taşıyan dizge değerli yetenek. İmleç zaten en üst satırdaysa komutun etkisi belirsizdir; bu tarz kullanılmamalıdır.
do
İmleci bir satır alta taşıyan dizge değerli yetenek. İmleç zaten en alt satırdaysa komutun etkisi belirsizdir; bu tarz kullanılmamalıdır.
Bazı uygulamalar, imlecin son satırda olması durumunda, eğer sf tanımlanmış ama sr tanımlanmamışsa, do kullanarak bir satırlık yukarı kaydırma yaparlar. (Bu sadece, eski ve/veya davranışları yanlış olan uçbirimlerde durumu kurtarmak için yapılırsa da yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir.) Fakat, doğru çözüm, eğer komut do kullanarak kaydırmayla uygulanacaksa uçbirim tanımında sf yeteneğini tanımlamaktır.
Özgün fikir, bu dizgenin bir satırsonu karakteri içermeyeceği şeklindedir, dolayısıyla komut, çekirdeğin genel alışkanlığı olan satırsonu karakterinin bir CRLF ile değiştirilmesi iptal edilmeksizin kullanılmalıdır. Ancak, bazı uçbirim tanımlarında do dizgesi bir satırsonu içerebilmektedir; böyle bir durumda uygulama çekirdeğin çıktı dönüşümünü iptal etmelidir (bkz. Termcap Kullanımı için İlklendirme).
bw
Varlığında, le komutunun sıfırıncı sütunda kullanıldığında imlecin önceki satırın son sütununa taşınacağını belirten seçimlik yetenek. Bu seçeneğin yokluğunda, le komutu sıfırıncı sütunda kullanılmamamalıdır.
nw
Büyük olasılıkla taşımadan önce satırın kalanını silerek, imleci sonraki satırın başına taşıyan dizge değerli yetenek.
DO, UP, LE, RI
İmleci n satır aşağı veya yukarı ya da n sütun sola veya sağa taşıyan dizge değerli yetenekler. Bu komutları, imleci ekranın kenarlarından dışarı taşıma anlamında kullanırsanız, etkileri belirsizdir. Sadece birkaç uçbirim tanımı bu komutları içerir ve çoğu uygulama bu komutları kullanmaz.
CM
İmleci, ekran belleğine göreli olarak, l'inci satırın c'inci sütununa taşıyan dizge değerli yetenek. Her iki parametre içine başlangıç sıfırdır. Bu yetenek, ekrana göre adreslemesi belleğe göre adreslemesinden farklı olan uçbirimlerde vardır ve bu tür uçbirimlerin hepsinde de yoktur.
ch
İmleci aynı satırın c'inci sütununa taşıyan dizge değerli yetenek. Bu, cm yeteneğinin düşey konumu değiştirmeyen özel bir durumudur. ch yeteneği, eğer bu özel durumda çıktı cm yeteneğinden elde edilenden daha hızlı elde edilebiliyorsa uçbirim tanımına konur. Uygulamalar, çoğu uçbirimin bu yeteneği içermediğini varsaymalıdır.
cv
İmleci aynı sütunda l'inci satıra taşıyan dizge değerli yetenek. Bu, cm yeteneğinin yatay konumu değiştirmeyen özel bir durumudur. ch yeteneği, eğer bu özel durumda çıktı cm yeteneğinden elde edilenden daha hızlı elde edilebilyorsa uçbirim tanımına konur. Uygulamalar, çoğu uçbirimin bu yeteneği içermediğini varsaymalıdır.
sc
Uçbirimin kaydettiği imleç konumunu almak için dizge değerli yetenek. Sadece son kaydedilen konum kullanılabilir. Eğer bu yetenek varsa, ayrıca rc yeteneğinin de olması gerekir. Çoğu uçbirim ikisini birden sağlamaz.
rc
İmleci son kaydedilen imleç konumuna taşıyan dizge değerli yetenek. Eğer bu yetenek varsa, ayrıca sc yeteneğinin de olması gerekir. Çoğu uçbirim ikisini birden sağlamaz.
ff
Yazıcı türü uçbirimlerde sonraki sayfaya geçmeyi sağlayan dizge değerli yetenek.
ta
İmleci sağdaki sonraki donanımsal sekme konumuna taşıyan dizge değerli yetenek. Eğer uçbirim donanımsal sekme konumlarına sahip değilse bu yetenek yoktur. Çekirdek, sekmelerin boşluklarla doldurma yöntemi ile kullanıldığı uçbirim kiplerine sahipse bu yeteneği kullanmayın.
bt
İmleci soldaki sonraki donanımsal sekme konumuna taşıyan dizge değerli yetenek. Eğer uçbirim donanımsal sekme konumlarına sahip değilse bu yetenek yoktur. Çekirdek, sekmelerin boşluklarla doldurma yöntemi ile kullanıldığı uçbirim kiplerine sahipse bu yeteneği kullanmayın.
Aşağıdaki yetenekler uçbirimlerin tanımlarında vardır ama yeni uygulamalarda kullanılması önerilmemektedir.
nc
Varlığı, uçbirim cr yeteneği olarak ASCII satırbaşı karakterini desteklemiyor anlamına gelen seçimlik yetenek. Eski uygulamalar cr yeteneğinin yokluğunda bu yeteneğin olduğunu varsaydıkları için bu yetenek hala vardır. Satırsonu karakterinin kullanılamayabileceğini eski uygulamalara belirtmek için nc yeteneği kullanılır.
Yeni uygulamalar öntanımlı bir cr yeteneğinin varolacağını varsaymamalı ve nc yeteneğinin varlığına bakmamalıdır. Yine de, uçbirim tanımları cr yeteneğini içermiyorsa, nc yeteneğini içermelidir.
xt
Varlığı, uçbirimin imleç konumlamada ASCII sekme karakterini kullanmayabileceği anlamına gelen seçimlik yetenek. Eski uygulamalar ta yeteneğinin yokluğunda bu amaçla ASCII sekme karakterinin kullanılabilecegini varsaydıklarından bu yetenek vardır. Eski uygulamalara sekme kullanmayın diyebilmek için xt yeteneğini kullanıyoruz.
Yeni uygulamalar öntanımlı bir ta yeteneğinin varolacağını varsaymamalı ve xt yeteneğinin varlığına bakmamalıdır. Ayrıca, xt yeteneğinin standart çıktı kipiyle ilgili bazı sorunlarının olduğu gözardı edilmemelidir (bkz. Çarpıcı ve Sıradan Görünüm Kipleri). Yeteneğin standart çıktıyla ilgili sorunlar sebebiyle değil imlecin konumlanması ile ilgili olarak kullanılmaması önerilmektedir.
Aslında, xt yeteneği uçbirimin bir Teleray 1061 olduğu anlamına gelir.
bc
le yeteneğine eşdeğer tamamen atıl olmuş bir yetenek.
bs
Varlığı, imleci sola hareket ettirmek için ASCII gerisilme karakterinin kullanılabileceğini belirten seçimlik yetenek. Atıl bir yetenektir; bunun yerine le yeteneğinin varlığına bakın.
nl
İmleci duruma göre alt satıra taşıyan ya da kaydırma yapan, ancak kullanılması önerilmeyen dizge değerli yetenek. Aynı komut, imleç en alt satırda ise ekranı kaydırmalı, başka bir satırda ise alt satıra geçmelidir. Yeni uygulamalar do veya sf kullanmalı, nl yeteneğini yoksaymalıdır.
nl yeteneğinin yokluğunda, eski uygulamalar bu amaçla satırsonu karakterlerinin kullanılabileceğini varsayar. Bu uygulamaların iyi bir seçim yapmadıkları söylenebilirse de, eğer bir alt satıra geçmenin en iyi yolu bir satırsonu karakteri kullanmaktır demek istemiyorsak, bir uçbirim tanımında nl yeteneğinin tanımlı olması hala arzu edilebilir olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ekran Boyutları Başlangıç Sarmalama
Bir Linux Kitaplığı Sayfası