Termcap Kullanımı için İlklendirme
Önceki Termcap Kütüphanesi Sonraki
Termcap Kullanımı için İlklendirme
Bir uygulama yazılımı termcap'ı kullanarak komutları çıktılamaya başlamadan önce iki şeyi yerine getirmelidir:
  • Termcap kütüphanesi çıktı işlevleri tarafından kullanılan bazı genel değişkenlerin ilklendirilmesi. Bunlardan bazıları gecikmeler için PC ve ospeed değişkenleri ve imleç hareketleri için UP ve BC değişkenleridir.
  • Çekirdeğe uçbirime yatay sekme karakterlerinin gönderilmesi ile ilgili gecikme ve değiklik işlemlerini durdurmasının söylenmesi.
Çıktılama işlemlerinin kapatılması için Berkeley Unix'te LLITOUT isimli biti bir yapmak için ioctl işlevini TIOCLSET koduyla çağırmalı ve TIOCSETN kodunu kullanarak ANYDELAY bitlerini temizlemelisiniz. POSIX veya System V'de ise OPOST isimli biti temizlemelisiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bu sistemlerin belgelerine bakınız.
Uçbirim seçeneklerini düzgünce belirtmezseniz, bazı eski uçbirimler çalışmayacaktır. Bu, çekirdeğin çıktılamadan önce değiştirmesinin gerekli olduğu satırsonu, satırbaşı ve yatay sekme karakterlerini içereren bazı komutların bulunması sebebiyle böyledir.
Çekirdeğin uçbirim seçeneklerini değiştirdiğiniz takdirde, yazılımınızın çıkarken bunları eski duruma getirmesi önemlidir. Bunun olması için, yazılımınız SIGQUIT ve SIGINT gibi ölümcül sinyalleri yakalamalı ve asıl sonlanma öncesi bu uçbirim seçeneklerini eski durumuna getirmelidir.
Günümüz uçbirimlerinin komutları bu özel karakterleri kullanmadığından eski uçbirimlerin sorunları hakkında dikkatli olmanız gerekmeyeceğinden çekirdeğin uçbirim seçeneklerinde değişiklik yapmanız gerekmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uçbirim Tanımının Sorgulanması Başlangıç Geciktirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası