Termcap Kütüphanesi
Önceki Termcap Kütüphanesi ve Veritabanı Sonraki
Termcap Kütüphanesi
İçindekiler
1. Termcap Kütüphanesinin Kullanıma Hazırlanması
2. Uçbirim Tanımının Bulunması  -  tgetent işlevi
3. Uçbirim Tanımının Sorgulanması
4. Termcap Kullanımı için İlklendirme
5. Geciktirme
5.1. Geciktirme Niçin Gerekir ve Nasıl Yapılır
5.2. Geciktirme Yetersiz Kalırsa
5.3. Uçbirim Tanımında Geciktirmenin Belirtilmesi
5.4. tputs ile Geciktirme
6. Parametreler
6.1. Kodlamanın Açıklaması
6.2. Ekran Komutlarının Parametrelerle Gönderilmesi  -  tparam ve tgoto işlevleri
Termcap kütüphanesi uygulama geliştiricilerinin termcap veritabanına erişimin kolaylaştıran bir arayüzdür. Aşağıda sıralanmış amaçlara uygun işlevler içerir:
  • Kullanıcı uçbirimi türünün tanımının bulunması (tgetent işlevi).
  • Çeşitli konularda bilgi edinmek için veritabanınının sorgulanması (tgetnum, tgetflag, tgetstr işlevleri).
  • Gecikmelerin hesaplanması ve uygulanması (tputs işlevi).
  • Uçbirime özgü imleç konumları gibi sayısal parametrelerin ekran komutlarının gerektirdiği biçimde kodlanması (tparam, tgoto işlevleri).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Termcap Kütüphanesinin Kullanıma Hazırlanması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası