Uçbirim Tanımında Geciktirmenin Belirtilmesi
Önceki Geciktirme Sonraki
Uçbirim Tanımında Geciktirmenin Belirtilmesi
Uçbirim tanımındaki, her ekran komutunun başında kendi için gerekli geciktirme miktarını belirten bir dizi rakam bulunur. Bu rakamlar geciktirme süresinin ms cinsinden ifadesidir. Bu rakamları isteğe bağlı olarak bir nokta ve bir rakam izleyebilir; bu, gerektiğinde onda bir milisaniyeleri belirtebilmek için kullanılır.
Bazan komutun ihtiyaç duyduğu geciktirme imlecin konumuna bağlıdır. Örneğin, satır girme komutunun gerektirdiği süre bir satırın aşağı taşınıp boş bir satır elde edilmesi için kullanıldığından ihtiyaç duyulan süre satır sayısına bağlıdır. Geciktirme süresinden sonra bir yıldız işareti (*) koyarak geciktirme süresinin komuttan etkilenen satır sayısının katları oranında arttırılacağını belirtmiş oluruz.
:al=1.3*\E[L:
Bu, bir uçbirim için satır girme komutunun tanımı olsun. Buradaki geciktirme süresi her satır için 1.3 milisaniyedir. Komutun kendisi ise <ESC> [ L'dir.
Bu şekilde belirtilmiş geciktirme süresi tputs'a çıktıya kaç ek karakter göndereceğini belirtir. Bkz. tputs ile Geciktirme.
Tüm komutlar için geciktirmeyi etkileyen iki özel yetenek vardır. Bunların isimleri pc ve pb'dir. pc değişkeni geciktirme için kullanılacak karakteri, pb ise geciktirmenin gerekmediği hız değerini içerir. Bu değişkenler için öntanımlı değerler sırasıyla boş karakter ve 0'dır. Bu değerler çoğu uçbirimde böyledir. Bkz. Geciktirme Yetenekleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Geciktirme Yetersiz Kalırsa Başlangıç tputs ile Geciktirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası