Geciktirme Yetenekleri
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Geciktirme Yetenekleri
Komut dizgesi olarak kullanılan tüm yeteneklerin geciktirme belirtimlerine riayet etmenin doğru yolunu açıklayan sadece iki uçbirim yeteneği vardır. Biri pc'dir ve termcap kullanan tüm uygulamalarca riayet edilmelidir.
pb
Geciktirmenin gerektiği en düşük aktarım hızının (baud cinsinden) belirtildiği sayısal yetenek. Uygulamalar buna bakarak düşük hızlarda geciktirme yapmaktan kaçınabilirler.
pc
Geciktirme için kullanılan dizge değerli yetenek. Bu dizgenin ilk karakteri adım karakteri olarak boş (null) karakter yerine kullanılır. Bu yeteneğin olmadığı durumda adım karakteri olarak boş karakter kullanılır. Termcap kullanan her uygulama bu yeteneğe bakmalı ve onu tputs işlevinin kullandığı PC değişkenini ayarlamakta kullanmalıdır. Bkz. Geciktirme.
Sıradan ardışık çıktıda kullanılan imleç hareket komutlarına çekirdeğin verdiği geciktirme miktarının belirtildiği bazı termcap yetenekleri vardır.
dC
Satırbaşı karakteri (CR) için gerekli geciktirmenin ms cinsinden değerini içeren sayısal yetenek.
dN
Satırsonu karakteri (LF) için gerekli geciktirmenin ms cinsinden değerini içeren sayısal yetenek.
dB
Gerisilme karakteri için gerekli geciktirmenin ms cinsinden değerini içeren sayısal yetenek.
dF
Sayfa ileri karakteri için gerekli geciktirmenin ms cinsinden değerini içeren sayısal yetenek.
dT
Sekme karakteri için gerekli geciktirmenin ms cinsinden değerini içeren sayısal yetenek.
Bazı sistemlerde çekirdek yukarıdaki yetenekleri kullanırken bazılarında geciktirme belirten dizge değerli cr, sf, le, ff ve ta yeteneklerini kullanır. Böyle geciktirme gerektiren uçbirim tanımları dCdT yeteneklerini içermeli ve ayrıca ilgili dizge değerli yeteneklerde uygun geciktirme miktarını belirtmelidir. Sıradan ardışık çıktı için geciktirme gerektirmeyen günümüz uçbirimlerinde belki de böyle şeyler yapmaya ihtiyaç duymayacaksınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İlklendirme Başlangıç Durum Satırı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası