İlklendirme
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
İlklendirme
ti
İmleci ekranda rasgele hareket ettiren uygulamalar için uygun ya da gerekli olan her ne özel kip varsa uçbirime koyan dizge değerli yetenek. Termcap'le tam ekran çalışan uygulamalar her başlatılışlarında bu dizgeyi çıktılamalıdır.
te
ti yeteneği ile yapılan her ne varsa geri alan dizge değerli yetenek. Başlatıldıklarında ti çıktılayan uygulamalar çıkarken de bu yeteneği çıktılamalıdırlar.
is
Her oturum açmada uçbirimi ilklendirmeye yarayan dizge değerli yetenek.
if
Her kullanım oturumu için uçbirimi ilklendirecek komut dizgelerini içeren dosyanın ismini içeren dizge değerli yetenek. Normalde is ve if birlikte kullanılmaz.
i1
i3
Her oturum açmada uçbirimi ilklendirmeye yarayan dizge değerli iki yetenek daha. i1 tanımlıysa is'den önce, i3 tanımlıysa is'den sonra çıktılanır.
Üç farklı ilklendirme dizgesinin oluş sebebi uçbirimle ilgili bir grup tuşu biraz farklı ilklendirebilmeyi kolaylaştırmaktır. İki veya üç dizge temel türde tanımlanır; sonradan diğer türler bir veya iki dizgeyi değiştirebilir.
rs
Tuhaf bir kipteki uçbirimi sıfırlamaya yarayan dizge değerli yetenek. Normalde bu yetenek is (veya aynı etkiye sahip başka yetenekler) ve diğer birtakım yetenekleri de içerir. is içermeyen bir rs yeteneği, tuhaf bir kipteki uçbirimi sıfırlamak için hiç kimsenin kullanmak istemeyeceği can sıkıcı ve yavaş bir komut olurdu.
it
Uçbirim enerjilendiğinde donanımsal sekme durakları arasındaki ilk boşluk miktarını veren sayısal yetenek. Uçbirimi ilklendiren uygulamalar sekme duraklarının ayarlanmasının gerekli olup olmadığına bu yeteneğe bakarak karar verirler. İlk genişlik 8 ise doğru ve iyidir, değilse duraklar ayarlanmalıdır. Ayarlanamıyorsa, sekmeleri boşluklara çevirmesi için çekirdeğe başvurulur.
ct
Tüm sekme duraklarını yokeden dizge değerli yetenek.
st
Tüm satırlar için o anki imleç sütununu sekme durağı yapan dizge değerli yetenek.
NF
Varlığı, uçbirimin XON/XOFF akış denetimini desteklemediğini belirten seçimlik yetenek. Bu durumda uygulamalar uçbirime XON (C-q) veya XOFF (C-s) karakterlerini göndermemelidirler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Meta Tuşu Başlangıç Geciktirme Yetenekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası