Termcap Kütüphanesinin Kullanıma Hazırlanması
Önceki Termcap Kütüphanesi Sonraki
Termcap Kütüphanesinin Kullanıma Hazırlanması
Termcap kütüphanesini yazılımınızda kullanmak istiyorsanız iki işlem yapacaksınız:
  • Derleyicinin gereksinimlerini karşılamak için kütüphanedeki işlevlerin ve değişkenlerin bildirimleri.
    GNU sistemlerinde bu işlem, bu değişken ve işlevlerin kullanıldığı her kaynak dosyasının termcap.h başlık dosyasını içermesi sağlanarak yapılır.
    Unix sistemlerinde ise çoğunlukla böyle bir başlık dosyası yoktur. Bu nedenle değişkenleri external olarak kendiniz bildirmelisiniz. Bunu işlevler için de yapabileceğiniz gibi, isterseniz, örtük olarak bildirir ve değerlerine de ilgili türden int türüne dönüşüm uygularsınız.
    Her termcap kütüphane işlevini argümanlarının nasıl aktarılacağını belirtmek amacıyla ANSI C prototipleriyle bildirim olarak göstereceğiz. Eğer GNU C derleyicisi kullanmıyorsanız, büyük ihtimalle işlev prototiplerine ihtiyacınız olmayacağından bildirimlerinizde argüman isimlerini ve türlerini yoksayabilirsiniz.
  • İlintileyici (ld) kütüphaneyi bulmaya çalışacaktır. Kütüphaneyi bulmasını sağlamak için yazılımınızı derlerken seçenek olarak -ltermcap veya -ltermlib belirteceksiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Termcap Kütüphanesi Başlangıç Uçbirim Tanımının Bulunması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası