Parametreler
Önceki Termcap Kütüphanesi Sonraki
Parametreler
İçindekiler
6.1. Kodlamanın Açıklaması
6.2. Ekran Komutlarının Parametrelerle Gönderilmesi  -  tparam ve tgoto işlevleri
Bazı uçbirim denetim dizgeleri sayısal parametreler gerektirir. Örneğin, imlecin yerini değiştirirken, onun taşınacağı yatay ve düşey konumları belirtmeniz gerekir. imlecin nasıl taşınacağını belirleyen uçbirimin cm yeteneğinin değeri basitçe bir dizge değeri olamaz; imleç konumlarının nasıl ilerletileceği komutun onu nereye koyacağı belirtilmelidir.
Termcap belirtimi, hangi dizge değerli yeteneklerin kaç tane parametre gerektirdiği ve bu parametrelerin anlamları gibi uzlaşımlar içerir. Örneğin, belirtim, cm dizgesi için üst sol köşe 0,0 olmak üzere düşey ve yatay konumları belirten iki parametre alır, der. Bu uzlaşımlar her komut için belgede açıklanmıştır.
Termcap ayrıca, yetenek belirtimlerinde kullanılmak üzere çıktı parametrelerinin nerede nasıl kodlanacağını belirleyen bir dil de tanımlamıştır. Bu dil % karakteri ile başlayan karakter dizileri kullanır. (Fikir printf'deki ile aynı olduğu halde, ayrıntılar bakımından biraz farklıdır.) Dilin parametre kodlaması ile ilgili kısmı bu bölümde anlatılacaktır.
Ekrana çıktılama yaparken belirtime göre parametreleri kodlamak için bir yazılım tparam ya da tgoto işlevini çağırır. Bu işlevler çıktılanacak komutu içeren bir dizge üretirler (keza, bir geciktirme belirtimi de tputs ile işlenir; bkz. Geciktirme).
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
tputs ile Geciktirme Başlangıç Kodlamanın Açıklaması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası