İlgili Tanımları Miras Alma
Önceki Veritabanının Biçimi Sonraki
İlgili Tanımları Miras Alma
İki uçbirimin tanımları benzer olduğunda, eşdeğerdeki parçaları iki defa vermek gerekmez. tc yeteneği ile bunlardan biri diğerinin kurallarını kullanabilir. Böyle bir durumda bir tanım diğerine başvuruyor ya da onun yeteneklerini miras alıyor deriz.
tc yeteneği uçbirim tanımında tanımlanmış son yetenek olmalıdır. Değeri ise yeteneklerin miras alınacağı uçbirim tanımının ismi olmalıdır. Örnek:
N9|aaa|ambassador|aaa-30|ann arbor ambassador/30 lines:\
    :ti=\E[2J\E[30;0;0;30p:\
    :te=\E[60;0;0;30p\E[30;1H\E[J:\
    :li#30:tc=aaa-unk:
Burada, aaa-30 uçbirim türü (ayrıca düz aaa olarak da bilinir), herşeyin ekran yüksekliğine bağımlı olarak tanımlandığı Ambassador aaa-unk tanımının kurallarıyla tanımlanmaktadır. aaa-36, aaa-48 ve benzerleri farklı ekran yükseklikleri sağlamak için benzer şekilde aaa-unk tanımını miras alırlar.
aaa-30 tanımının içerdiği li (tanımın kaç satırlık olacağını belirler), ti ve te (uçbirimi bu satır sayısına göre yapılandırırlar) yetenekleri, miras alınan aynı yetenekleri değiştirmek içindir.
aaa türü etkin uçbirim tanımı yukarıdaki tanıma aaa-unk tanımının eklenmişi olur. tgetent işlevi tc yeteneğini gördüğünde ek uçbirim tanımını bulur ve ikisini birleştirir. Diğer taraftan, tc yeteneğinin kullanımı sadece uçbirim tanımları yapanları ilgilendirir. Kullanıcılar ve uygulama geliştiricilerin bu yetenekle ilgilenmeye ihtiyaçları olmayacaktır.
Miras alınan uçbirim tanımı sona eklendiğinden, miras alan tanım, miras alınan tanımın içindeki yetenekleri tekrar tanımlayarak bu yeteneklerin tanımlarını değiştirebilir.
Ayrıca miras alan tanım, yeteneklere yeni bir değer belirtmeyerek miras aldığı yetenekleri iptal edebilir. Bunun için yetenek isminden sonra bir @ karakteri konur. Örnek:
NZ|aaa-30-nam|ann arbor ambassador/30 lines/no automatic-margins:\
    :[email protected]:tc=aaa-30:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları Başlangıç Etkin Veritabanı Değişirse
Bir Linux Kitaplığı Sayfası