Veritabanının Biçimi
Önceki Termcap Kütüphanesi ve Veritabanı Sonraki
Veritabanının Biçimi
İçindekiler
1. Uçbirim Tanımının Biçimi
2. Yeteneklerin Yazılması
3. Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları
4. İlgili Tanımları Miras Alma
5. Etkin Veritabanı Değişirse
Uçbirim tanımının termcap veritabanı /etc/termcap dosyasında saklanır. Bu dosya uçbirim tanımları, boş satırlar ve açıklamalardan oluşur.
Bir uçbirim tanımı uçbirim türü için bir ya da daha fazla isim ile başlar. Tanım bilgisi ardarda sıralanmış yetenek isimleri ile bunların değerlerinden oluşur. Uçbirimi, anlamları standart olan yetenek isimleri ve bunların değerleri tanımlar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ekran Komutlarının Parametrelerle Gönderilmesi Başlangıç Uçbirim Tanımının Biçimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası