Etkin Veritabanı Değişirse
Önceki Veritabanının Biçimi Sonraki
Etkin Veritabanı Değişirse
Her uygulama uçbirim tanımını veritabanından okumalıdır, böylelikle veritabanındaki bir değişikliğin, değişiklik yapıldıktan sonra başlatılan tüm süreçlerde etkin olması sağlanabilir.
Değişiklik, değişiklik yapılmadan önce başlatılmış süreçler için normal olarak etkin olmayacaktır. Uygulama başlatılırken, uçbirim tanımını bir kere okuyacak ve okuduğunu kullanacaktır. Eğer uygulama, veritabanındaki değişiklikleri algılama özelliğine sahip değilse, süreci sonlandırıp uygulamayı yeniden başlatmalısınız.
Eğer kullanılan tanım TERMCAP ortam değişkeninden geliyorsa, veritabanı dosyası bundan etkilenir ve veritabanındaki değişiklikler TERMCAP değişkenini değiştirmedikçe etkisiz kalır. Örneğin, bazı kullanıcıların .login dosyaları, uygulamaların başlatılmasını hızlandırmak için uçbirim tanımını TERMCAP'a kopyalar. Eğer bunu yapmışsanız, veritabanındaki değişikliklerin etkili olabilmesi için TERMCAP değişkenini değiştirmeniz gerekecektir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İlgili Tanımları Miras Alma Başlangıç Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası