Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları
Önceki Veritabanının Biçimi Sonraki
Uçbirim Türü İsimlendirme Uzlaşımları
Uçbirim türünün seçiminde kullanılan bazı uzlaşımlar vardır. Bunlardan biri, tüm harflerin küçük harf olması gerekliliğidir. En alışılmış, en temel işlem kipindeki bir uçbirim için uçbirim ismi bir tire içermemelidir.
Eğer aynı uçbirimin farklı uçbirim tanımları gerektiren başka işlem kiplerine sahip sürümleri varsa, bunların isimlerinin başına, bir tire ile ayırarak temel işlem kipindeki uçbirimin ismi yazılır. Böyle ikincil tanımların kullanımı için iki sebep vardır:
  • Uçbirim davranış değişikliği sağlayan bir seçeneğe sahiptir. Sistem bu seçeneğin nasıl etkin kılınacağını bilmediğinden kullanıcı bunu uygun uçbirim türünü seçerek yapabilmelidir.
    Örneğin, VT-100 imlecin sağ kenardayken bir alt satıra geçip geçmeyeceğini denetleyen bir ayar seçeneğine sahiptir. Eğer imlecin sağ kenara geldiğinde alt satıra geçmesini istiyorsanız vt100-am, aksi takdirde vt100-nam uçbirim türünü seçmelisiniz. Düz vt100 sistem yöneticisinin tercihine bağlı olarak ya vt100-am ya da vt100-nam ile eşanlamlı uçbirim türü olarak tanımlanır.
    Standard -am soneki, imleç sağ kenara geldiğinde alt satırın başına gidecek anlamındadır.
  • Kullanıcıya kendi uçbirimini seçme imkanı vermek için. Uçbirim, sistemin denetleyebildiği bir seçeneğe sahip olduğunda bu yapılabilir.
    Örneğin, Ann Arbor Ambassador 20 ila 60 satırlık bir ekran için yapılandırılabilir. Satırlar azaldığında daha büyük karakterler kullanılırken, arttırıldiğında düzenlemekte olduğunuzdan daha fazla satır görürsünüz. Sonuç olarak kullanıcı farklı tercihler yapabilir. Bununla birlikte, termcap çeşitli ekran boyutlarına uygun uçbirim türleri sağlar. Eğer aaa-30 uçbirim türünü seçerseniz, uçbirim 30 satırlık, aaa-48 seçerseniz 48 satırlık yapılandırılacaktır.
Standart sonekler ve uzlaşılmış anlamları:
-w
"wide" (geniş) kısaltması. Bu kip uçbirimin daha çok sütun içermesini sağlar. Bu normalde bir kullanıcı seçeneğidir.
-am
"Automatic margins" (imleç sağ kenerdan alt satırın başina gidecek) kısaltması. Uçbirimin bu yeteneğe sahip olması isteniyorsa bu soneki içeren tür seçilmelidir. Bu seçenek normalde (soneksiz isme sahip uçbirim türünde) kapalıdır.
-nam
"No automatic margins" kısaltması. -am kısaltmasının zıddıdır. Normal uçbirimde am yeteneği etkinse, bu sonek, bu yeteneğin kapalı olduğu uçbirim türünü seçmek için kullanılır.
-na
"No arrows" (ok tuşları yok) kısaltması. Bu uçbirim tanımı ok tuşlarını yerel kipte etkisiz olarak ilklendirir. Bu bir kullanıcı seçeneğidir.
-rv
"Reverse video" kısaltması. Ekran koyu zemin üzerinde açık renk metin göstermek yerine açık renk zemin üzerinde koyu renk metin gösterecek şekilde ya da tam tersi (normal uçbirim tanımında yeteneğin etkin olup olmamasına bağlı olarak) elde edilecek şekilde yapılandırılır. Bu seçenek iki dizgenin bir diğerine göre zıt renklerde gösterilebilme yeteneğiyle ilgili olarak kullanılmaz.
Bu bir kullanıcı seçeneğidir. Hangi tür uçbirimi seçerseniz seçin termcap buna itaat edecektir.
-s
"Status" kısaltması. Normal çıktının dokunmadığı bir durum satırının etkinleştirilmesi içindir. (Bkz. Durum Satırı).
Bazı uçbirimler sadece durum satırı olarak kullanılabilen özel bir satıra sahiptir. Bu tür uçbirimlerin bir -s sonekine ihtiyacı yoktur; durum satırı komutu öntanımlı tanımlanmıştır. Diğer uçbirimlerde ise bir durum satırını etkinleştirmek demek, ekrandan bir satırı normal kullanımdan kaldırmak, etkin ekran yüksekliğini bir satır eksiltmek demektir. Bu tür uçbirimlerde kullanıcı durum satırı kullanmak istediğinde uçbirimi seçerken -s soneklisini tercih edecektir.
-satır_sayısı
Ekranın satır_sayısı satırlık olacağını belirtir. Ambassador gibi bazı uçbirim türleri bu seçeneğe sahiptir. Normalde bu bir kullanıcı seçeneğidir; uçbirim türünü seçerek termcap'in kaç satır kullanacağını belirleyebilirsiniz.
-sayfa_sayısıp
Uçbirimin kaç sayfa_sayısı sayfalık ekran belleği olacağını belirler. Uçbirimler için bu bir donanım seçeneğidir.
-unk
Uçbirim tanımının doğrudan kullanıma uygun olmadığını belirtir. Bu tür tanımlar tc yeteneği sayesinde başka uçbirimlerin tanımlarına eklenirler. -unk soneki yerine istediğiniz yetenekleri sağlayacak uçbirim soneklerini getirmelisiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yeteneklerin Yazılması Başlangıç İlgili Tanımları Miras Alma
Bir Linux Kitaplığı Sayfası