Satır Ekleme/Silme
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Satır Ekleme/Silme
Satır eklemek mevcut metin satırları arasında, ekranın ortasında boş bir satır oluşturmaktır. Satırın eklendiği yerin altında kalan satırlar aşağı kayıp bir satır da ekranın altında kaybolurken, üstünde kalan satırlarda bir değişiklik gözlenmez.
Satır silmek ise ekranda satırları yukarı kaydırmak suretiyle bir satırın altındaki satır tarafından örtülerek görünmemesinin sağlanmasıdır. Bu işlemin sonunda ekranın altında yeni bir satır görünecektir. Bu yeni satır genelde boş olur, ancak db yeteneği etkin olan sistemlerde bu satır daha önce ekranın altına kaydırılmış veya ekranın altına eklenmiş bir satır olabilir.
Satırların eklenmesi ve silinmesi görüntünün uzatma veya kısaltma anlamında güncellenmesini sağlayan uygulamalar için yararlıdır. Ayrıca metin düzenleyicilerde ekranın kısmen kaydırılması, kesilmesi ve eklenmek istenen satırların yeniden gösterilmesini sağlamak için de yararlıdır.
Birçok uçbirimde imlecin olduğu konumda tek bir satırın eklenmesi ya da silinmesine yarayan komutlar varken bazıları silinecek ya da eklenecek satır sayısını parametre olarak alan tek bir komutla çok sayıda satırın silinmesini ya da eklenmesini sağlayabilir. Bu komutları kullanmadan önce imleç daima sıfırıncı sütuna taşınır.
al
İmlecin bulunduğu satırın öncesine boş bir satır ekleyen dizge değerli yetenek. İmlecin bulunduğu satır ve onun altındaki tüm satırlar aşağı taşınır. Ekrandaki son satır (veya kaydırılan bölgenin son satırı) görünmez olur; bu satır çoğu durumda yok edilir. Eğer db yeteneği mevcutsa, yokedilmeyebilir (bkz. Kaydırma).
Bu komut kullanılmadan önce imleç sol girintinin içine alınmış olmalıdır. Komut imlecin konumunu değiştirmez.
dl
İmlecin bulunduğu satırı silen dizge değerli yetenek. İmlecin bulunduğu satırın altında kalan tüm satırlar yukarı taşınır. Ekranın altında (veya kaydırma bölgesinin sonunda) bir boş satır görünür. Eğer db yeteneği mevcutsa, ekranın altında görünen satır boş olmayabilir.
Bu komut kullanılmadan önce imleç sol girintinin içine alınmış olmalıdır. Komut imlecin konumunu değiştirmez.
AL
İmlecin bulunduğu satırın öncesine n boş satır ekleyen dizge değerli yetenek. Bu komut n kere yinelenen al komutu imiş gibi görünse de işlemi tek bir al komutu kadar hızlı gerçekleştirir.
DL
İmlecin bulunduğu satırdan başlayarak n satırı silen dizge değerli yetenek. Bu komut n kere yinelenen dl komutu imiş gibi görünse de işlemi tek bir dl komutu kadar hızlı gerçekleştirir.
AL komutunu içeren her uçbirim tanımı al komutunu da içermek zorundadır; aynı kural DL ve dl için de benzer şekilde geçerlidir. Diğer yandan, bir uçbirim tanımı tek bir satır ile işlem yapan al ve/veya dl komutlarını içerirken AL ve/veya DL komutlarını içermeyebilir.
Bu bakımdan, satır ekleme ve silme işlemlerini kullanan bir yazılım AL komutunun yokluğu durumunda al komutuyla, DL yokluğunda ise dl ile çalışabilmeye hazır olmalıdır. Bununla birlikte, sadece al ve dl komutlarını kullanan, AL ve DL'ye hiç bakmayan yazılımlar da geliştirilebilir.
Eğer bir uçbirim satır ekleme ve silmeyi doğrudan desteklemiyor ama bölgesel kaydırmayı destekliyorsa, aynı etki kaydırma işlemi ile sağlanabilir. Bu bakımdan, satır ekleme ve silme işlemleri yapan yazılımlar böyle bir duruma da hazırlıklı olmalıdır. Satır ekleme ve silme işlemleri için tek yolun bu olduğu VT100 uçbirimlerinin yaygın kullanımı gözönüne alındığında böyle bir durumun gözönüne alınmış olması oldukça önem kazanır.
Kaydırma bölgesi ayarlanabilen uçbirimlerde satırların silinmesi veya eklenmesi kaydırma bölgesinden etkilenir. Birkaç ardışık satırın birkaç satır vasıtasıyla yukarı veya aşağı kaydırılmasının istendiği durumlarda yararlıdır. Bkz. Kaydırma.
Ekranın altına itilen satırlar, eğer uçbirim seçimlik db yeteneğine sahipse kaybedilmezler; bunlar ekranın görünmeyen bölgesinin belleğine kaydedilirler. Bu işlem, kaydırma ile satırların ekranın altına itilmesi ile aynıdır. Gerek geri kaydırma gerekse satır silme işlemleri sonunda eğer uçbirim seçimlik db yeteneğinden başka seçimlik kaydırma bölgesi yeteneğine de sahipse ekranın altında kaybolan bu satırlar tekrar görünecektir.
Ekleme veya silme komutunu tputs ile çıktılarken satır_sayısı argümanı, imleç konumundan ekranın (veya kaydırma bölgesinin) altındaki satıra kadar tüm satırları sayısını içermelidir. Bu komutlar çoğunlukla satır sayısına göreli bir geciktirme gerektirirler. Bkz. Geciktirme.
AL ve DL için satır_sayısı argümanı sadece eklenen veya silinen satırların sayısını değil, işlemden etkilenen tüm satırların sayısını içermelidir. AL ile n satır eklemenin al ile bir satır eklemek kadar hızlı olabilmesi için bu böyledir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ekran Parçalarının Temizlenmesi Başlangıç Karakter Ekleme/Silme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası