Uçbirimlerle İlintili Yazıcıların Denetimi
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Uçbirimlerle İlintili Yazıcıların Denetimi
Bazı uçbirimlere yazıcı benzeri basılı çıktı veren aygıtlar bağlıdır. Bunlar ekran içeriğini yazıcıya kopyalayabilecekleri gibi çıktıyı yazıcıya da yönlendirebilirler. Termcap bir yazılıma ekran üzerinde çıktı göründükçe bunların da yönlendirileceğini belirtecek bir yola sahip değildir; bazı uçbirimler bunu yapabilir, bazıları yapmaz.
ps
Ekran içeriğinin yazdırılmasını sağlayan dizge değerli yetenek. Yokluğunda ekran içeriği yazıcıya çıktılanamaz.
po
Çıktıyı yazıcıya yönlendiren dizge değerli yetenek.
pf
Çıktının yazıcıya yönlendirilmesini sonlandıran dizge değerli yetenek. Uçbirim tanımında po mevcutsa bu yetenek de olmak zorundadır.
pO
Çıktının sonraki n karakterini ne olduklarıyla ilgilenmeksizin yazıcıya yönlendiren dizge değerli yetenek. Yönlendirme n karakter gönderildikten sonra sona erer. n karakter gönderilinceye kadar pf yeteneği olsa bile hiçbir şey yönlendirmeyi sonlandıramaz. n hiçbir zaman 255'ten büyük olamaz.
Bu yeteneğin kullanım amaçlarından biri de metin olmayan bayt dizilerinin de (biteşlemler gibi) yazıcıya gönderilebilmesidir.
Yazıcılarında içinde bulunduğu çoğu uçbirim ps, po ve pO yeteneklerinin hepsini birden desteklemez; çıktısını her çeşit yazıcıya gönderebilen bir uygulamanın bu üç yeteneğin de varlığına bakması ve içlerinden en uygun olanı seçip kendi amacına uygun olarak kullanması gerekir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yarım Satırlık Hareket Başlangıç Yetenek İsimlerinin Listesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası