Temel Karakteristikler
Önceki Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Sonraki
Temel Karakteristikler
Bu bölüm uçbirimin temel ve doğal özellikleri olan yetenekleri belgeler. Bunlar ayrıca, karakterlerin çıktılanması ile de ilgilidirler.
os
Uçbirimin üste yazmama özelliği olup olmadığını belirleyen seçimlik yetenek. Bu yetenek etkinse, bir karakterin yazıldığı konumda bir karakter varsa, yeni karakter bu karakteri silmez. Üste yazmamanın etkin olduğu uçbirimler, yazdırma uçbirimleri, saklama tüpleri (günümüzde tamamen atıldırlar) ve bazı biteşlemli ekranlardır.
eo
Uçbirimde üste yazmama özelliği etkin olsa bile çıktılanan bir boşluk karakterinin aynı konumdaki bir karakteri silmesinin mümkün olup olmadığını belirleyen seçimlik yetenek. Eğer bu yetenek etkin değilse ve üste yazmama yeteneği etkinse, çıktılanan bir boşluğun imleci hareket ettirmekten başka bir etkisi olmaz.
(Üste yazmamanın kapalı olduğu uçbirimlerde, çıktılanan bir boşluğun aynı konumdaki bir karakteri daima sileceğini varsayabilirsiniz.)
gn
Uçbirimin gerçek bir uçbirim olmayan bir soysal tür olup olmadığını belirten seçimlik yetenek. Soysal uçbirim türleri, kullanıcının sisteme bağlanırken atanan öntanımlı uçbirim türü olduğu ve kullanıcının bağlandıktan sonra gerçek uçbirimi kendisinin seçeceği düşünülerek tasarlanmışlardır. Soysal uçbirim türüne bir örnek network türüdür.
Eğer kullanıcı bir soysal uçbirimi gerçek bir uçbirim ile değiştirememişse, soysal türler bir uçbirimin yerine getirmesi gerekenlerin nasıl yapılacağını belirtmediğinden, termcap kullanan uygulamalar uçbirimi destek açısından daima çok yetersiz bulacaklardır. gn yeteneği bu uygulamaları farklı bir hata iletisi ile kullanıcılarını uyarmak için yönlendirir: "Uçbiriminiz çok yetersiz" demek yerine "Gerçek bir uçbirim türü belirtmemişsiniz." diye uyarı verirler.
hc
Uçbirimin yazılımsal değilde donanımsal (yazıcı gibi) olduğunu belirten seçimlik yetenek.
rp
Bir c karakterini n kere yineleyerek çıktılayan dizge değerli yetenek. İlk parametre yinelenecek karakterin ASCII kodu, ikinci parametre yineleme sayısıdır. Bu komut çoğunlukla karakterin yineleme sayısıyla orantılı bir geciktirme gerektirir. Bu etki, % dizili parametre aritmetiği kullanarak hesaplanan değeri komut dizgesinin önüne yerleştirerek sağlanabilir, bu durumda tputs onu geciktirme miktarı olarak ele alacaktır.
hz
Bu seçimlik yetenek, varlığında uçbirimin ~ karakterini bir ekran komutu olarak kullanılması nedeniyle çıktılamayacağını belirtir.
Bu seçeneğin varlığında uygulamalar çıktılanacak tüm metni tarayıp ~ karakterlerini başka karakterlerle değiştirmelidir. Bu yapılmadığında ekran görüntüsü bozunmaya uğrayabilir.
Günümüzde nadiren rastlanan eski Hazeltine uçbirimler böyleydi. Bu bakımdan bu seçeneği desteklemek konusunda tasalanmanız gerekmez.
CC
Uçbirimde komut karakterinin öntanımlı komut karakterinden farklı bir karakterle temsil edilmesi durumunda bu karakteri belirtmek için kullanılan dizge değerli yetenek. Öntanımlı komut karakteri <ESC>'dir.
Uçbirim tanımındaki tüm komut dizgeleri öntanımlı komut karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Eğer komut karakterini değiştiren bir uygulama yazıyorsanız, tüm ekran komutlarının yeni komut karakterini nasıl kullanacaklarını belirtmek için CC yeteneğini kullanın.
Çoğu uygulamalar CC yeteneğine bakma gereği duymazlar.
xb
<ESC> ve <Control>-<C> karakterlerini gönderemeyen Superbee uçbirim türünü tanımlayan seçimlik yetenek. Bu yeteneği destekleyen uygulamalar <F1> ve <F2> tuşlarından gönderilen kod dizilerini aldıklarında sırayla <ESC> veya <Control>-<C> basılmış gibi işlem yapar. Fakat bu yeteneğin kullanılması önerilmemekte ve artık desteklenmemektedir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Uçbirim Yeteneklerinin Tanımları Başlangıç Ekran Boyutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası