Dizin
Önceki Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Dizin

A

allocated ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
alt ifadeler:   Gruplama İşleçleri
Awk:   Öntanımlı Sözdizimleri

B

buffer ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi

D

demirleme:   Demirleme İşleçleri
düzenli ifadeler
sözdizimi:   Düzenli İfade Sözdizimi

E

Egrep:   Öntanımlı Sözdizimleri
Emacs:   Öntanımlı Sözdizimleri
eşleşme listesi:   Liste İşleçleri
eşleşmeme listesi:   Liste İşleçleri

F

fastmap ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi

G

gerileterek işlem:   Sıfır veya daha fazlası ile eşleşme işleci,   VEYA İşleci
GNU işlevleri ile arama:   GNU Arama İşlevi
GNU işlevleri ile eşleştirme:   GNU Eşleştirme İşlevi
Grep:   Öntanımlı Sözdizimleri
grup başlatma işleci ve ^:   Satır başı ile eşleşme işleci
gruplama:   Gruplama İşleçleri
grupların adreslenmesi:   Grup Adresleme İşleci

H

harf büyüklüğünün gözardı edilmesi:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
hızlı eşlemler:   Hızlı Eşlemlerle Arama

K

karakter sınıfları:   Karakter Sınıfı İşleçleri
köşeli ayraçlı ifade:   Liste İşleçleri

P

parantezleme:   Gruplama İşleçleri
POSIX Awk:   Öntanımlı Sözdizimleri

R

regcomp işlevi:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
regerror işlevi:   Hataların Bildirilmesi
regex.c:   Genel Bakış
regex.h:   Genel Bakış
regexec işlevi:   POSIX Eşleştirmesi
regfree işlevi:   POSIX Şablon Tamponlarının Serbest Bırakılması
regmatch_t türü:   Bayt Konumlarının kullanımı
regs_allocated alanı:   Yazmaçların Kullanımı
REGS_FIXED:   Yazmaçların Kullanımı
REGS_REALLOCATE:   Yazmaçların Kullanımı
REGS_UNALLOCATED:   Yazmaçların Kullanımı
REG_EXTENDED:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
REG_ICASE :   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
REG_NEWLINE:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
REG_NOSUB:   POSIX Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LIST:   Sözdizimi Bitleri
RE_BK_PLUS_QM :   Sözdizimi Bitleri
RE_CHAR_CLASSES :   Sözdizimi Bitleri
re_comp işlevi:   BSD Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
re_compile_fastmap işlevi:   Hızlı Eşlemlerle Arama
re_compile_pattern işlevi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS :   Sözdizimi Bitleri
RE_CONTEXT_INDEP_ANCHORS ve ^:   Satır başı ile eşleşme işleci
RE_CONTEXT_INDEP_OPS :   Sözdizimi Bitleri
RE_CONTEXT_INVALID_OPS :   Sözdizimi Bitleri
RE_DOT_NEWLINE :   Sözdizimi Bitleri
RE_DOT_NOT_NULL :   Sözdizimi Bitleri
re_exec işlevi:   BSD Araması
RE_INTERVALS :   Sözdizimi Bitleri
RE_LIMITED_OPS :   Sözdizimi Bitleri
re_match işlevi:   GNU Eşleştirme İşlevi
re_match_2 işlevi:   Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme
RE_NEWLINE_ALT :   Sözdizimi Bitleri
RE_NO_BK_BRACES :   Sözdizimi Bitleri
RE_NO_BK_PARENS :   Sözdizimi Bitleri
RE_NO_BK_REFS :   Sözdizimi Bitleri
RE_NO_BK_VBAR :   Sözdizimi Bitleri
RE_NO_EMPTY_RANGES :   Sözdizimi Bitleri
re_pattern_buffer tanımı:   GNU Şablon Tamponları
re_pattern_buffer türü:   GNU Şablon Tamponları
re_registers türü:   Yazmaçların Kullanımı
re_search işlevi:   GNU Arama İşlevi
re_search_2 işlevi:   Veriyi Bölerek Arama ve Eşleştirme
re_syntax_options değişkeni:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
re_syntax_options ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD :   Sözdizimi Bitleri

S

satır başı işleci:   Satır başı ile eşleşme işleci
satır sonu işleci:   Satır sonu ile eşleşme işleci
satırsonu karakteri ile eşleşme:   Liste İşleçleri
sınırlı sayıda yineleme işleci:   Sınırlı sayıda yineleme işleçleri
sözcük sınırlarıyla eşleşme:   Sözcük sınırlarıyla eşleşme işleci (\b)
sözdizimi bitleri:   Sözdizimi Bitleri
sözdizimi ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
struct re_pattern_buffer tanımı:   GNU Şablon Tamponları

Ş

şablon tamponları
tanımlanması:   GNU Şablon Tamponları
şablon tamponu
buffer alanı
re_compile_pattern ile ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
fastmap_accurate alanı
re_compile_pattern ile ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
newline_anchor alanı:   Satır başı ile eşleşme işleci
not_bol alanı:   Satır başı ile eşleşme işleci
re_nsub alanı
re_compile_pattern ile ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
syntax alanı
re_compile_pattern ile ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
tamponun ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi
used alanı
re_compile_pattern ile ilklendirilmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi

T

translate ilklendirmesi:   GNU Düzenli İfadesinin Derlenmesi

V

VEYA işleci:   VEYA İşleci
VEYA işleci ve ^:   Satır başı ile eşleşme işleci
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Ek A. Bu Kılavuzun Kopyalanması Başlangıç Termcap Kütüphanesi ve Veritabanı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası