Düzenli İfade Sözdizimi
Önceki Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Düzenli İfade Sözdizimi
İçindekiler
1. Sözdizimi Bitleri
2. Öntanımlı Sözdizimleri
3. Elemanların ve Karakterlerin Alfabetik Sıralaması
4. Tersbölü Karakteri
Karakterler yazabildiğiniz şeylerdir. İşleçler ise bir ya da daha fazla karakterle eşleşen bir düzenli ifade içindeki şeylerdir. Düzenli ifadeleri, bir ya da daha fazla karakteri belirtmek için kullandığımız işleçlerden meydana getirebilirsiniz.
Çoğu karakter kendiyle eşleşen işleci temsil eder, çünkü bunlar kendileriyle eşleşirler. Bu karakterlere sıradan karakterler deriz. Diğer karakterler ise işleçlerin hepsini ya da bazı parçalarını temsil ederler. Örneğin, . (nokta) karakteri her karakterle eşleşen işleç adını alır (şaşırmayın hemen hemen her şey ile eşleşir) ve bu tür karakterlere özel karakterler deriz. Bir karakterin ne işleci olduğunu belirleyen iki şey vardır:
  1. Düzenli ifade sözdizimi,
  2. Karakterin düzenli ifade içindeki durumu.
Bundan sonraki bölümde bu konu ayrıntıları ile anlatılmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Bakış Başlangıç Sözdizimi Bitleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası