Tersbölü Karakteri
Önceki Düzenli İfade Sözdizimi Sonraki
Tersbölü Karakteri
\ karakteri, hangi sözdizimi bitlerinin belirtildiğine ve hangi bağlamda kullandığınıza göre değişen dört ayrı anlama sahiptir. 1) kendisini temsil eder, 2) sonraki karakteri önceler, 3) bir işlecin parçası olur veya 4) hiçbir şey yapmaz.
  1. RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS biti sıfırsa, bir liste içinde kendisini temsil eder. Örneğin, [\], \ ile eşleşir.
  2. Kendinden sonra gelen karakteri özel bir karakterse şu hallerde sıradan yapar:
    • bir listenin dışında,[111]
    • RE_BACKSLASH_ESCAPE_IN_LISTS biti bir ise bir listenin içinde.
  3. Belli bir sıradan karakteri öncelediğinde bir işleç olur; bazan sadece belirli sözdizimi bitleri bir ise bu olur. Sözdizimi Bitleri içindeki RE_BK_PLUS_QM, RE_NO_BK_BRACES, RE_NO_BK_VAR, RE_NO_BK_PARENS, RE_NO_BK_REF durumlarına bakınız. Ayrıca:
  4. Tüm diğer durumlarda, Regex \ karakterini yoksayar. Örneğin, \n, n ile eşleşir.


[111] Bazı durumlarda, özel karakterleri sıradan yapmak için onları doğrudan doğruya öncelemek zorunda değilsiniz. Örneğin, bir liste içerisinde pek çok karakter özel anlamını kaybeder. Ek olarak, `RE_CONTEXT_INVALID_OPS ve RE_CONTEXT_INDEP_OPS sözdizimi bitleri sıfırsa (tarihsel sebeplerden dolayı), şayet işleçler özel bir anlam ihtiva etmiyorsa, özel karakterler sıradan kabul edilir; örneğin, * tarafından temsil edilen sıfır veya daha fazlası ile eşleştirme işleci, *foo düzenli ifadesinde kendisi ile eşleşir, çünkü kendinden önce gelen ve işlem yapabileceği bir ifade yoktur. Bu kötü bir örnektir, bununla birlikte, özel bir karakterin liste dışında sıradan olmasını istiyorsanız, ne olursa olsun öncelemek en iyi yoldur.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Elemanların ve Karakterlerin Alfabetik Sıralaması Başlangıç Ortak İşleçler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası