Sözcük sınırlarıyla eşleşme işleci (\b)
Önceki Sözcük İşleçleri Sonraki
Sözcük sınırlarıyla eşleşme işleci (\b)
Bu işleç (\b ile temsil edilir) bir sözcüğün başındaki ya da sonundaki boş dizge ile eşleşir. Örneğin, \brat\b ifadesi tek başına bir sözcük olarak rat ile eşleşir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Emacs-dışı Sözdizimi Tabloları Başlangıç Sözcük-içi eşleşme işleci (\B)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası