Sözcük İşleçleri
Önceki GNU İşleçleri Sonraki
Sözcük İşleçleri
Bu bölümdeki işleçler Regex'in sözcük parçalarını tanıması ile ilgilidir. Regex, bir karakterin bir sözcüğün parçası olup olmadığını anlamak için bir sözdizimi tablosu kullanır, yani bir karakterin bir sözcüğün öğesi olup olmadığına bakar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU İşleçleri Başlangıç Emacs-dışı Sözdizimi Tabloları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası