Emacs-dışı Sözdizimi Tabloları
Önceki Sözcük İşleçleri Sonraki
Emacs-dışı Sözdizimi Tabloları
Bir sözdizimi tablosu, kullandığınız karakter kümesindeki karakterlere göre indislenmiş bir dizidir. Bu nedenle, ASCII kodlamada, bir sözdizimi tablosu 256 adet eleman içerir. Regex, sözdizimi tablosu olarak char * türünde olan re_syntax_table değişkenini kullanır. Bazı durumlarda değişkeni kendisi ilklendirir, bazı durumlarda da sizin ilklendireceğinizi umar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözcük İşleçleri Başlangıç Sözcük sınırlarıyla eşleşme işleci (\b)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası