Elemanların ve Karakterlerin Alfabetik Sıralaması
Önceki Düzenli İfade Sözdizimi Sonraki
Elemanların ve Karakterlerin Alfabetik Sıralaması
POSIX bir karakterin anlamını, bir alfabetik sıralama elemanına genelleştirir ve bir alfabetik sıralama elemanını belirli bir alfabetik dizilim içinde bir alfabetik sıralama birimi olarak tanımlanmış bir ya da daha fazla bayttan oluşan bir dizilim olarak tanımlar.
Bu, bir karakterin anlamını iki farklı yolla geneller. İlkinde tek bir karakter iki ya da daha fazla alfabetik sıralama elemanına karşılık olabilir. Örneğin, Almanca "es-zet", sıralamada bir alfabetik sıralama elemanı s den sonra gelen başka alfabetik sıralama elemanı s olarak ele alınır. İkincisinde, iki ya da daha fazla karakter tek bir alfabetik sıralama elemanına karşılık gelebilir. Örneğin İspanyolcada, ll iki karakterden oluşan tek bir alfabetik sıralama elemanıdır ve l'den sonra, m'den önce gelir.
POSIX'in "alfabetik sıralama elemanı", "karakter"in gerekliliği fikrini muhafaza ettiğinden ve daha tanıdık geldiğinden bu belgede ikincisini kullandık.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Öntanımlı Sözdizimleri Başlangıç Tersbölü Karakteri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası