Ortak İşleçler
Önceki Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
Ortak İşleçler
İçindekiler
1. Kendisiyle Eşleşme İşleci  -  sıradan herhangi bir karakter
2. Herhangi Bir Karakterle Eşleşme İşleci  -  . (nokta)
3. Birleştirme İşleci  -  herhangi bir karakterle ifade edilmez
4. Yineleme İşleçleri
4.1. Sıfır veya daha fazlası ile eşleşme işleci  -  * karakteri
4.2. Bir veya daha fazlası ile eşleştirme işleci  -  + veya \+
4.3. Sıfır veya bir kere eşleşme işleci  -  ? veya \?
4.4. Sınırlı sayıda yineleme işleçleri  -  {…} veya \{…\}
5. VEYA İşleci  -  | veya \|
6. Liste İşleçleri  -  […] ve [^…]
6.1. Karakter Sınıfı İşleçleri  -  [:…:]
6.2. Aralık İşleci  -  - (tire) karakteri
7. Gruplama İşleçleri  -  (…) veya \(…\)
8. Grup Adresleme İşleci  -  \rakam
9. Demirleme İşleçleri  -  ^ ve $
9.1. Satır başı ile eşleşme işleci  -  ^ karakteri
9.2. Satır sonu ile eşleşme işleci  -  $ karakteri
Düzenli ifadeleri işleçlerden oluşturursunuz. İzleyen bölümlerde, GNU'nun da kullandığı POSIX tarafından belirtilmiş düzenli ifade işleçlerini tanımlayacağız. Pek çok işleç birden fazla karakter ile temsil edilebilir. Hangi karakterin hangi koşul altında hangi işleci temsil ettiği Düzenli İfade Sözdizimi bölümünde açıklanmıştır.
İki farklı şekilde temsil edilebilen pek çok işleç için, birinci yol tek bir karakter ve diğeri '\' ile öncelenmiş karakterdir. Örneğin grup başlatma işlecini ya ( ya da \( temsil eder. Hangisinin temsil ettiği sözdizimi bitinin değerine bağlıdır, grup başlatma işleci için bakılacak sözdizimi biti RE_NO_BK_PARENS'dir. Peki neden iki farklı gösterim var? Bir kısmı geçmişin, bir kısmı da POSIX'in dayatmasıdır.
Son olarak, hemen hemen bütün karakterler liste içerisinde özel anlamlarını kaybederler.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tersbölü Karakteri Başlangıç Kendisiyle Eşleşme İşleci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası