Aralık İşleci
Önceki Liste İşleçleri Sonraki
Aralık İşleci
Regex bir liste içindeki aralık ifadelerini tanır. Kullanımdaki yerelin alfabetik sıralamasına bağlı olarak iki karakter arasında kalan bütün karakterleri temsil ederler. Bir aralık ifadesini iki karakterin arasına bir aralık işleci yerleştirerek oluşturabilirsiniz[113] Aralık işleci - karakteri ile temsil edilir. Örneğin, bir liste içerisindeki a-f ifadesi, a'dan f'ye kadar olan bütün karakterleri kapsar.
RE_NO_EMPTY_RANGES sözdizimi biti bir ise ve aralığın bitiş karakteri alfabetik sıralamada başlangıç karakterinden küçükse aralık ifadesi geçersizdir. Örneğin, [z-a] düzenli ifadesi geçersiz olurdu. Bu bit sıfırsa, Regex böyle bir aralığı boş kabul eder.
- karakteri aralık işlecini temsil ettiğinden bu karakterin kendisini bir liste öğesi yapmak isterseniz aşağıdaki yöntemlerden birini kullanmalısınız:
Örneğin, [-a-z] ifadesi herhangi bir küçük harf veya bir - karakteri ile eşleşir.


[113] Bir karakter sınıfı tek bir karakterden oluşmadığından karakter sınıflarını bir aralığın başlangıcı ya da sonu olarak belirtemezsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Karakter Sınıfı İşleçleri Başlangıç Gruplama İşleçleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası