Gruplama İşleçleri
Önceki Ortak İşleçler Sonraki
Gruplama İşleçleri
Bir grup aynı zamanda bir alt ifadedir ve bir grup başlatma işleci ile başlatılıp, bir takım başka işleçlerden sonra bir grup sonlandırma işleci ile sonlandırılır. Regex böyle bir ifadeyi yazılım geliştirme dillerindeki ve matematiksel ifadelerdeki gibi tek bir birim olarak ele alır.
Bu nedenle, grupları kullanarak:
Eğer RE_NO_BK_PARENS sözdizimi biti bir ise, ( karakteri grup başlatma işlecini, ) karakteri de grup sonlandırma işlecini temsil eder; aksi takdirde bunlar, \( ve \) ile temsil edilir.
Eğer RE_UNMATCHED_RIGHT_PAREN_ORD sözdizimi biti bir ise ve grup sonlandırma işleci için bir grup başlatma işleci yoksa, Regex onu ) ile (yani kendisi ile) eşleştirir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Aralık İşleci Başlangıç Grup Adresleme İşleci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası