VEYA İşleci
Önceki Ortak İşleçler Sonraki
VEYA İşleci
RE_LIMITED_OPS sözdizimi biti bir ise, Regex bu işleci tanımaz. Aksi takdirde, RE_NO_BK_VBAR biti bir ise, | değilse \| ile temsil edilir.
Düzenli ifade içinde bu işleç ile ayrılan düzenli ifadelerden biri ile eşleştirme yapılır. Örneğin, | VEYA işleci ise, foo|bar|quux düzenli ifadesi foo, bar veya quux dizgelerinden herhangi biri ile eşleşecektir.
VEYA işleci, düzenli ifadelerin mümkün olan en büyük bağlamı üzerinde işlem yaparlar. (Başka bir deyişle VEYA işleci herhangi bir düzenli ifade işlecine göre en düşük önceliğe sahiptir.) Bu nedenle argümanlarını sınırlamanın tek yolu onları gruplamaktır. Örneğin, ( ve ) gruplama işleçleri ve | VEYA işleci ise, fo(o|b)ar düzenli ifadesi, fooar ya da fobar ile eşleşecektir. (Düzenli ifade foo|bar ise foo veya bar ile eşleşir.)
Eşleştirme mümkün olan en büyük dizge üzerinde mümkün olan bütün olasılıkların denenmesi ile yapılır. Örneğin; (fooq|foo)*(qbarquux|bar) düzenli ifadesi, fooqbarquux dizgesi ile eşleştirilirken, bu eşleşme olmaz, ilk (ve en ilk) birleşim eşleşirdi ve bu da sadece fooqbar olurdu.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sınırlı sayıda yineleme işleçleri Başlangıç Liste İşleçleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası