Sıfır veya bir kere eşleşme işleci
Önceki Yineleme İşleçleri Sonraki
Sıfır veya bir kere eşleşme işleci
RE_LIMITED_OPS sözdizimi biti bir ise, Regex bu işleci tanımaz. Aksi takdirde, RE_BK_PLUS_QM sözdizimi biti sıfırsa işleci ?, değilse \? temsil eder.
Bu işleç kendinden önceki düzenli ifadeyi en az bir kere yinelemesi ya da hiç yinelememesi dışında sıfır veya daha fazlası ile eşleştirme işleci gibidir.
Örneğin, ca?r düzenli ifadesi car ve cr dışında hiçbir şey ile eşleşmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Bir veya daha fazlası ile eşleştirme işleci Başlangıç Sınırlı sayıda yineleme işleçleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası