Bir veya daha fazlası ile eşleştirme işleci
Önceki Yineleme İşleçleri Sonraki
Bir veya daha fazlası ile eşleştirme işleci
RE_LIMITED_OPS sözdizimi biti bir ise, Regex bu işleci tanımaz. Aksi takdirde, RE_BK_PLUS_QM sözdizimi biti sıfırsa işleci +, değilse \+ temsil eder.
Bu işleç sıfır veya daha fazlası ile eşleştirme işleçine benzer. Tek fark bu işleçin kendinden önceki düzenli ifadeyi en az bir kere yinelemesidir.
Örneğin; + nın bir veya fazlası ile eşleşme işleçi olduğunu kabul edersek, ca+ar ifadesi caar ve caaaar dizgeleriyle eşleşir, fakat car ile eşleşmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sıfır veya daha fazlası ile eşleşme işleci Başlangıç Sıfır veya bir kere eşleşme işleci
Bir Linux Kitaplığı Sayfası