Sözdizimsel Sınıf İşleçleri
Önceki GNU Emacs İşleçleri Sonraki
Sözdizimsel Sınıf İşleçleri
Bu bölümdeki işleçler, Regex’in karakterlerin sözdizimsel sınıflarını tanımasına ihtiyaç duyarlar. Regex bunları tanıyabilmek için bir sözdizimi tablosu kullanır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
GNU Emacs İşleçleri Başlangıç Emacs Sözdizimi Tabloları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası