GNU Emacs İşleçleri
Önceki Regex Kütüphanesi Başvuru Kılavuzu Sonraki
GNU Emacs İşleçleri
İçindekiler
1. Sözdizimsel Sınıf İşleçleri
1.1. Emacs Sözdizimi Tabloları
1.2. Sözdizimsel Sınıfları Eşleştirme İşleçi  -  \ssınıf
1.3. Sözdizimsel Olmayan Sınıfları Eşleştirme İşleçi  -  \Ssınıf
Aşağıdaki işleçler Regex'in sadece emacs önişlemci sembolü tanımlanarak derlenmesi halinde kullanabileceğiniz GNU tarafından tanımlanmış ancak POSIX uyumlu olmayan işleçlerdir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Tampon sonuyla eşleşme işleci (\') Başlangıç Sözdizimsel Sınıf İşleçleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası