Tampon İşleçleri
Önceki GNU İşleçleri Sonraki
Tampon İşleçleri
Bu bölümdeki işleçler tamponlarla çalışır. Emacs için bir tampon doğal olarak bir Emacs tamponudur. Diğer uygulamalar için ise Regex, eşleştirilecek dizgenin tamamının tampon olduğunu varsayar.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözcük bileşeni olmayanlarla eşleşme işleci (\W) Başlangıç Tampon başlangıcıyla eşleşme işleci (\`)
Bir Linux Kitaplığı Sayfası