BSD Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
Önceki BSD Regex İşlevleri Sonraki
BSD Düzenli İfadelerinin Derlenmesi
Berkeley UNIX ile, sadece belirtilen bir düzenli ifade için arama yapabilirsiniz, eşleştirme yapamazsınız. Arama yapmak için, ilk önce onu derlemelisiniz. Derlemeden önce, düzenli ifade sözdiziminin re_syntax_options (bazı sözdizimleri regex.h içinde belirtilmiştir) değişkeninin ayarlarına göre derlenmesini istediğinizi belirtmelisiniz. Bir düzenli ifadeyi derlemek için aşağıdaki işlevi kullanabilirsiniz.
char *re_comp
(char *düzifd)
işlev
düzifd boş karakter sonlandırmalı düzenli ifadenin adresidir. re_comp işlevi, sadece son derlenen şablon tamponunun kullanılabileceği bir dahili şablon tamponu kullanır. Bunun anlamı; şayet daha önceden derlediğiniz bir düzenli ifadeyi kullanmak istiyorsanız —fakat bu ifade sizin en son derlediğiniz olmayacak- onu tekrar derlemek zorundasınız. Şayet re_comp işlevini bir boş gösterici (bir boş dizge değil) ile çağırırsanız şablon tamponun içeriği değişmez.
re_comp düzenli ifadeyi derleyebilirse, sıfırla döner. Derleyemezse, bir hata dizgesi döndürür. re_comp işlevinin hata dizgeleri re_compile_pattern'inkiler ile aynıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
BSD Regex İşlevleri Başlangıç BSD Araması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası